Învățătorul Ciurea Valentin-Cristian – O viață dăruită educației primare

1403

Motto:
„După atâţia ani şi-atâta osteneală,
Există-n noi ceva care rămâne:
Emoţia din primii ani de şcoală
Şi-nvăţătorii satelor române”.
Prof.Ion Sanda – Poeme la sfârşit de mileniu

După o activitate profesională rodnică și neîntreruptă, de 44 de ani(1978 – 2022), la școlile din orașul Țicleni, învățătorul Ciurea Valentin-Cristian s-a pensionat, cu fruntea sus că și-a făcut pe deplin datoria, având mulțumirea morală că foștii săi elevi, cărora le-a pus condeiul în mână, mulți urmând studii superioare, ajunși în funcții importante în țară cât și străinătate, îl stimează și îl respectă bucurându-se și de stima concitadinilor.
Savantul Nicolae Iorga avea dreptate când afirma: ,,Cu adevărat în mâinile lor (învățătorilor nn) stă buna sămânță a viitorului”. La fel se exprima și francezul Victor Hugo: „Nimic nu e mai frumos, mai nobil decât meseria de profesor sau învăţător, de grădinar de suflete umane, de călăuză a celor mai curate, mai pline de energie şi de căldură suflete umane”.
În întreaga sa activitate, învățătorul Ciurea Valentin-Cristian a respectat întru totul sfaturile lui Ion Creangă:
„Cum arată astăzi şcoala va arăta mâine ţara“, spunea Spiru Haret în 1895.
Dar, să zăbovim puțin pentru a privi traiectoria vieții, de până acum, a învățătorului Ciurea Valentin-Cristian. Născut la 24 iunie 1957 în Târgu Cărbunești, fiu al învățătorului Ciurea Aurel și al bibliotecarei Ciurea Veronica. S-a dovedit vrednic continuator al acestora pe tărâmul culturii. În 1978 a absolvit Liceul Pedagogic din Târgu-Jiu, fiind repartizat ca învățător la Școala generală Tunși, unde și tatăl său, toată viața, până la pensie, a pus condeiul în mâna atâtor generații de învățăcei. Ulterior, micșorându-se numărul de elevi la școala Tunși, Ciurea Valentin-Cristian a trecut la școala generală Colonia Snagov-Țicleni, de unde a ieșit la pensie în acest an.
Cum localul a fost construit inițial cu destinația creșă, a fost nevoit să facă importante eforturi pentru aducerea localului la nevoile moderne ale școlii. Dar niciodată nu a făcut rabat de la calitatea învățământului, dovadă fiind manifestările de stimă, respect și recunoștință din partea foștilor elevi, cât și a părinților acestora.
Inspectoratul județean de Învățământ Gorj l-a învestit cu responsabilitatea cercului pedagogic al învățământului zonal Țicleni-Bâlteni, pe care a îndeplinit-o cu bune rezultate, timp de 30 de ani(1992 – 20220). Timp de 13 ani a prestat și activitatea de metodist al Inspectoratului școlar județean Gorj(1995 – 2004 și 2009 – 2013). A fost ales ca lider de sindicat, calitate ce a îndeplinit-o 24 de ani(1998 – 2022).
Gradația de merit i-a fost acordată timp de 22 de ani, în perioada 2000 – 2022.
Titlul de învățător evidențiat l-a obținut încă din 1998, din partea Inspectoratului Școlar.
Ca director de școală a obținut titlul de ,,Școală reprezentativă”(2001 – 2002) și ,,Cea mai frumoasă școală cu flori și copii”, în 2006.
S-a îngrijit de construcția Sălii de Sport pentru elevii claselor I – IV.
Este fondatorul revistei școlare ”Atlas”, care a ocupat locul I , mai mulți ani la rând, secțiunea mozaic, la nivel de județ.
Învățătorul Ciurea Valenin-Cristian a desfășurat o vastă activitate și muncă documentară, elaborând două monografii școlare, o monografie a orașului Țicleni, un ghid turistic al orașului nostru, tradus în limbile engleză și franceză, promovând localitatea în țară și peste hotare. A scris 17 cărți, fiind menționat și în volumul ,,Autori Gorjeni și cărțile lor”, elaborat de către Al. Doru Șerban și Nelu Vasile – dicționar – Editura Măiastra, Târgu Jiu 2007 – pag.94 – 95.
O muncă de o viață a depus-o pentru colec-ționarea de obiecte și documente pentru înființarea muzeului localității, o mulțime de costume populare din cele mai vechi timpuri și multe alte lucruri rare și interesante, pledând ca și Lucian Blaga, că ,,Veșnicia s-a născut la sat”. O parte din obiecte au fost colecționate de către înaintașul său, învățător și tată – Aurel Ciurea, ca și inițiator, luptând, pe drept cuvânt, ca acest muzeu să-i poarte numele.
Învățătorul Ciurea Valentin-Cristian s-a străduit și a reușit, cu posibilitățile, destul de modeste, să marcheze în piatră și metal, în fața Școlii de la Tunși, trecerea lui Tudor Vladimirescu pe meleagurile noastre, având și panduri din localitatea noastră, iar la muzeu să aducă și o parte din lemnăria podului căpitanului de panduri, Gârbea, pod care s-a aflat în imediata apropiere, în partea de sud a localității. Ar fi de arătat mult mai multe strădanii ale acestui harnic și vrednic învățător, căruia mulți învățăcei îi datorează învățarea buchiilor, dar și pentru luminarea multor adulți despre trecutul prețios al înaintașilor noștri, îndemnând la respectul străbunilor. Anii vor trece. Foștii săi elevi își vor aduce aminte, cu mult drag și respect de iubitul lor învățător, așa cum Ambasadorul Petre Gigea Gorun(fost ambasador la Paris și la UNESCO, fost și Ministru de Finanțe) aducea omagiul său, celui care i-a pus condeiul în mână:
,,ÎNVĂȚĂTORUL NOSTRU
Învăţătorul nostru de-altă dată
Cel învăţat cu slova şi-obiceiul,
Cu o răbdare, cred, nemăsurată
De când ne-a pus în mână, întâi, condeiul,

Cu o figură atât de luminoasă
Şi-o amintire ce nicicând se curmă,
Doar noi plecat-am îndoiţi de-acasă
Ce-avem-acolo, neuitată urmă…

E gândul nostru.. .în duiosul gând
Că ne-a învăţat şi slovă şi iubire
Poate am vrea ca să-l vedem curând
De n-o fi dus în grea nemărginire…

Avem cu el prin timp un legământ,
0 dragoste ce nu o vrem uitată
Ce ne-a legat de Ţară şi pământ
Învăţătorul nostru de-altădată. ”
Conchidem că această muncă de o viață, a învățătorului Ciurea Valentin-Cristian, redată succint prin aceste rânduri, îl fac vrednic și demn de a i se acorda Titlul de Cetățean de Onoare al Orașului Țicleni.
Jurist, Ion M Ungureanu-Țicleni

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here