Înscrierile la competiția ”Școală Europeană”, pe ultima sută de metri

237

Unitățile de învățământ din județul Gorj care doresc să obțină certificatul ”Școala Europeană”, mai au doar câteva zile la dispoziție pentru a se înscrie în competiție. Ultima zi în care mai pot fi trimise candidaturile este vineri, 25 martie.

Competiția „Școală Europeană” constă în evaluarea calității și coerenței managementului școlii, reflectat în documentele manageriale, precum și a impactului pe care activitățile derulate în cadrul proiectelor europene l-a avut asupra culturii organizaționale și a ethosului școlii. Obiectivele acestei competiții sunt: recunoaşterea rolului pe care l-au avut şi îl au şcolile româneşti la promovarea unei imagini pozitive a României şi a valorilor şcolii româneşti în spaţiul european; susținerea dezvoltării conceptului de învățare pe tot parcursul vieții în învățământul preuniversitar și promovarea performanțelor, a inovațiilor și a dimensiunii europene în sistemul și practicile educaționale, stimularea cooperării între școlile din România și instituții similare din țările Uniunii Europene în vederea asigurării calității în educație; promovarea unui management instituțional centrat pe dezvoltarea dimensiunii europene a educației; promovarea experienţelor pozitive ale şcolilor implicate în derularea proiectelor finanţate prin programe europene; încurajarea utilizării rezultatelor, a produselor finale și a schimbului de bune practici în activitatea didactică; promovarea imaginii instituţiilor de învăţământ preuniversitar cu performanţe în activitatea de cooperare europeană şi/sau în derularea de proiecte finanţate prin programe europene. Activităţile/proiectele/programele care se iau în considerare pentru competiția din acest an sunt cele derulate de şcoli prin programele Comisiei Europene, ale Parlamentului European și alte altor instituții europene, în parteneriat cu ambasade, universităţi şi şcoli din Uniunea Europeană, companii europene, asociaţii profesionale europene, ONG–uri cu scop educaţional/de formare profesională care activează la nivel european etc. și cele finanțate din fonduri structurale, în care școala este aplicant sau partener.

Documente necesare
Dosarele de candidatură pentru obținerea certificatului „Școală Europeană”, ediția 2016, pot fi trimise, prin poştă, la adresa: Inspectoratul Școlar al Județului Ialomița, str. Lacului, nr. 19, Slobozia, cod 920024, cu menţiunea „Pentru Competiţia Naţională Şcoală Europeană, ediția 2016”. Termenul limită pentru trimiterea candidaturilor este 25 martie 2016. Dosarul trebuie să conțină următoarele documente: formularul-tip de candidatură pentru anul 2016 (disponibil pe site-ul M.E.N.C.S.) – două exemplare, tehnoredactate în limba română, semnate cu cerneală sau pix de culoare albastră şi ştampilate; portofoliu ilustrativ; proiectul de dezvoltare instituţională (o copie avizată de directorul școlii şi ştampilată); planurile manageriale din ultimii trei ani: 2013-2014, 2014-2015 și 2015-2016 (copii avizate de directorul școlii şi ştampilate); avizul inspectoratului școlar (formular disponibil pe site-ul M.E.N.C.S.). Evaluarea candidaturilor se va face în perioada 4-8 aprilie 2016, în două etape, etapa administrativă și evaluarea propriu-zisă, iar rezultatele vor fi anunțate după data de 9 mai.

Certificatul, valabil trei ani
Odată obţinut, certificatul „Școală Europeană” este valabil pentru o perioadă de trei ani, după care şcoala trebuie să candideze din nou pentru a reconfirma titlul obţinut. La cele 12 ediții ale competiției (2004-2015) au participat 1677 de unități de învățământ din toate județele țării și 436 dintre acestea au primit certificatul și trofeul „Școala Europeană”. Certificarea școlilor cu titlul „Școală Europeană” le conferă recunoștere și prestigiu în cadrul comunităților educaționale, iar eforturile pe care le fac pentru menținerea titlului obținut, determină un interes tot mai crescut pentru dezvoltarea de noi și noi proiecte, ceea ce conduce la o îmbunătățire a managementului școlar și la dezvoltarea unei culturi organizaționale solide.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here