Înscrierile la competiția pentru titlul de ”Școală Europeană”, aproape de final

329

Unitățile de învățământ din Gorj care vor să intre în cursa pentru obținerea titlului de ”Școală Europeană” mai au săptămâna aceasta la dispoziție pentru a-și depune candidatura.

Potrivit calendarului concursului, unitățile de învățământ își pot depune candidatura pentru obținerea titlului de ”Școala Europeană” până pe 27 martie. Documentele necesare depunerii candidaturii sunt: formularul-tip de candidatură pentru anul 2017 (disponibil pe site-ul M.E.N.) – două exemplare, tehnoredactate în limba română, semnate cu cerneală sau pix de culoare albastră şi ştampilate, portofoliu ilustrativ, proiectul de dezvoltare instituţională (o copie avizată de directorul școlii şi ştampilată), planurile manageriale din ultimii trei ani: 2014-2015, 2015-2016 și 2016-2017 (copii avizate de directorul școlii şi ştampilate) și avizul inspectoratului școlar (formular disponibil pe site-ul M.E.N.) Dosarele de candidatură pentru obținerea certificatului „Școală Europeană”, ediția 2017, vor fi trimise, prin poştă, la adresa: Inspectoratul Școlar al Județului Buzău, str. Alexandru Marghiloman, nr. 30, cod 120031, cu menţiunea „Pentru Competiţia Naţională Şcoală Europeană, ediția 2017”. Pe baza rezultatelor obținute la evaluarea candidaturilor școlilor înscrise în competiția „Școală Europeană”, Ministerul Educației Naționale va stabili numărul de școli premiate și va organiza festivitatea de decernare a titlului „Şcoală Europeană”, ediţia 2017. În mod excepțional, pentru ediția din 2017, Ministerul Educației Naționale va premia „pionierii” programelor europene în România- unitățile de învățământ preuniversitar care au demarat proiecte de cooperare chiar din primul an 1997- și „harnicii”- unitățile de învățământ care au derulat cele mai multe proiecte europene până în prezent. Rezultatele finale și lista unităților de învățământ preuniversitar declarate câștigătoare ale competiției pentru obținerea certificatului „Școală Europeană”- ediția 2017 vor fi publicate pe site-ul Ministerului Educației Naționale, după data de 9 mai 2017. Competiția națională pentru obținerea certificatului „Școală Europeană” este destinată unităților de învățământ preuniversitar care au derulat proiecte în cadrul programelor europene din domeniul educației și formării profesionale, tineretului și sportului (Socrates 1997-2006, LifeLongLearning 2007-2013 și Erasmus+ 2014-2020). Competiția „Școală Europeană” constă în evaluarea calității și coerenței managementului școlii, reflectat în documentele manageriale, precum și a impactului pe care activitățile derulate în cadrul proiectelor europene l-a avut asupra culturii organizaționale și a ethosului școlii. Activităţile/proiectele/programele care se iau în considerare pentru competiția din acest an sunt cele: derulate de şcoli prin programele Comisiei Europene, ale Parlamentului European și alte altor instituții europene (Programul de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii (LLP 2007-2013), Erasmus+, eTwinning, Euroscola, Juvenes Translatores, Europa-casa noastră, Lider European, etc.), derulate de şcoli în parteneriat cu ambasade, universităţi şi şcoli din Uniunea Europeană, companii europene, asociaţii profesionale europene, ONG–uri cu scop educaţional/de formare profesională care activează la nivel european etc.), finanțate din fonduri structurale, în care școala este aplicant sau partener. Odată obţinut, certificatul „Școală Europeană” este valabil pentru o perioadă de trei ani, după care şcoala trebuie să candideze din nou pentru a reconfirma titlul obţinut.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here