Înscrierile în Programul Casa Verde au fost reluate

1558

Începând de ieri dimineaţă, au fost reluate înscrierile în Programul Casa Verde, pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice în vederea producerii de energie electrică.

Administraţia Fondului de Mediu a pus la dispoziție și lista instalatorilor validați, care vor putea continua înscrierea persoanelor fizice în aplicaţia informatică.
Persoanele fizice care nu au depus şi nu au înregistrat documentele la instalatorii validaţi până în data de 10 septembrie vor avea posibilitatea de a depune la instalatori documentele solicitate, cu condiţia ca acestea să fie valabile la data înregistrării în aplicaţia informatică.Pentru accesarea programului „Sisteme fotovoltaice”, persoanele fizice au nevoie de următoarele acte: cererea de finanțare; actul de identitate al solicitantului; extras de carte funciară din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcție pe care se va implementa proiectul; certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice; certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul.Toate documentele solicitate trebuie să fie în termen de valabilitate la data înscrierii, în original sau în copie legalizată. Extrasele de carte funciară nu trebuie să fie mai vechi de 30 de zile la data înscrierii. Se pot depune cereri de finanțare pentru imobile care au maximum două cărți funciare individuale înscrise într-o carte funciară colectivă (ex. maximum două apartamente într-un imobil, maximum două case în oglindă, etc.). În cazul unui imobil, identificat cu număr cadastral şi topografic, care are mai mulți coproprietari, unul singur dintre aceștia poate depune o singură cerere de finanţare în cadrul programului; dacă doi proprietari ai aceluiași imobil depun cerere de finanțare pentru același imobil, prioritate are prima cerere de finanțare depusă, doar una dintre cele două putând fi aprobată.Finanţarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 de lei. Suma finanţată de AFM se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferenţa se suportă de către beneficiarul final, din surse financiare proprii. ,,Toate documentele înregistrate cu succes în aplicaţia informatică, precum şi cele înregistrate în registrul instalatorilor care nu au fost încărcate în aplicaţie până la momentul suspendării accesului în aplicaţia informatică, sunt acceptate de Administraţia Fondului pentru Mediu ca fiind depuse în termen, în vederea analizării”, menţionează AFM. Scopul programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în sistemul energetic naţional.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here