Începe Evaluarea Națională a elevilor de clasa a IV-a

356

Săptămâna viitoare va fi rândul elevilor de clasa a IV-a să susțină Evaluarea Națională, pe care colegii lor de clasa a VI-a au dat-o la începutul acestei săptămâni.

Conform calendarului aprobat de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, pe 30 mai, elevii de clasa a IV-a din întreaga țară vor susţine testarea la Limba română, în data de 31 mai proba la Matematică, iar pe 2 iunie proba de evaluare a cunoştinţelor în limba maternă. În ceea ce priveşte Evaluarea Naţională la clasa a II-a, aceasta se va desfășura conform următorului calendar: 6 iunie – proba scrisă la Limba română, 7 iunie – proba de citire în Limba română şi cea de scriere/citire în Limba română pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale, respectiv 8 iunie – matematică. Ultimele probe se vor desfăşura pe 9 iunie (scris) şi 10 iunie (citit) la limba maternă. Subiectele sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare. Sălile în care se susţin evaluările naţionale la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a sunt, de regulă, sălile în care elevii îşi desfăşoară activitatea în mod curent. Durata alocată rezolvării subiectelor este de 30 de minute pentru fiecare test administrat la EN II, de 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN IV şi de 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN VI. Testele vor fi evaluate în cadrul unităţilor de învăţământ de cadrele didactice care predau în respectivele şcoli. În cazul în care numărul de cadre didactice dintr-o unitate de învăţământ este insuficient, preşedintele Comisiei de organizare şi de administrare a evaluărilor din respectiva unitate de învăţământ are obligaţia să solicite comisiei judeţene nominalizarea unor cadre didactice din alte şcoli. Înainte de începerea procesului de evaluare, preşedintele din centrul de evaluare are obligaţia de a asigura o sesiune de instruire pentru evaluatori. Fiecare test este evaluat de două cadre didactice, pentru fiecare disciplină în parte, pe baza Caietului cadrului didactic. Baremele de evaluare, precum şi alte informaţii referitoare la evaluare, sunt cuprinse în Caietul cadrului didactic. Evaluarea fiecărui test se face cu respectarea strictă a baremului şi a precizărilor din Caietul cadrului didactic. Rezultatele obţinute nu se înregistrează în catalogul clasei, fiind valorificate la nivelul unităţii de învăţământ prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare şi prin informarea părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate.

Zeci de absenți, la Evaluarea Națională la clasa a VI-a
Elevii de clasa a VI-a au susținut deja Evaluarea Națională la începutul acestei săptămâni. Pe 23 mai s-a desfășurat proba la Limbă și comunicare și pe 24 mai cea la Matematică și științe. La nivelul județului Gorj, au fost înscriși în vederea susținerii Evaluării Naționale 3436 de elevi de clasa a VI-a. La prima probă s-au prezentat 3245 dintre aceștia, înregistrându-se 191 de absenți, iar la cea de-a doua probă s-au prezentat 3276 dintre candidații înscriși, înregistrându-se 160 de absenți.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here