În 2011 – 22 de familii, atestate să adopte un copil

130

dgaspcDe la începutul acestui an şi până în prezent, 22 de familii din judeţul nostru au fost atestate ca familii apte să adopte un copil. În aceeaşi perioadă de timp, Tribunalul Gorj a dispus deschiderea procedurii de adopţie pentru 17 copii, încredinţarea în vederea adopţiei a 16 copii, iar pentru 10 minori a încuviinţat adopţia. În anul 2010 au fost adoptaţi 13 copii.

Adopţia naţională reprezintă soluţia viabilă pentru copiii a căror reîntoarcere în familia biologică nu este posibilă, astfel oferindu-i-se fiecărui copil şansa de a beneficia de o atmosferă familială, respectându-i-se dreptul de a creşte înconjurat de dragoste şi afecţiune. Elementul central al legii adopţiei îl constituie identificarea unei familii pentru un copil adoptabil şi nu a unui copil pentru o familie sau o persoană. Impulsul de a adopta un copil este extraordinar şi demn de toată lauda, fiind un act de o mare responsabilitate care stă în totalitate pe umerii familiei adoptatoare.

Etapele adopţiei interne

Conform Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei – republicată, procedura de adopţie internă cuprinde următoarele etape: 1 – procesul de evaluare a garanţiilor morale şi a condiţiilor materiale, cuprinzând evaluarea socială, evaluarea psihologică şi pregătirea în vederea asumării în cunoştinţă de cauză a rolului de părinte; 2 – deschiderea procedurii adopţiei interne; 3 – încredinţarea în vederea adopţiei şi 4 – încuviinţarea adopţiei. Pe întreaga perioadă a procedurii adopţiei, subiecţii (copilul adoptabil, familia/persoana atestată ca fiind aptă să adopte, precum şi familia biologică) sunt sprijiniţi de către profesionişti dispuşi în orice moment să intervină, să răspundă, să fie prezenţi la chemările acestora. În cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Gorj activitatea de adopţie este desfăşurată de către Compartimentul Adopţii şi postadopţie, unde un număr de şase specialişti asigură realizarea activităţilor specifice.

Situaţia adopţiilor în 2011, la nivelul judeţului Gorj

La nivelul judeţului Gorj, în anul 2010, potrivit purtătorului de cuvânt al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Gorj, „un număr de 18 copii au fost declaraţi adoptabili. Dintre aceştia, 13 au fost adoptaţi”. Pe parcursul anului 2011 au fost adoptaţi zece copii. „Situaţia adopţiilor de la începutul anului 2011 şi până în prezent este următoarea: numărul familiilor care au solicitat informaţii privind adopţia – 12; numărul familiilor sau persoanelor aflate în faza de atestare ca familii / persoane apte să adopte – 10; numărul familiilor atestate ca familii apte să adopte – 22. Tribunalul Gorj a dispus deschiderea procedurii de adopţie pentru un număr de 17 copii, încredinţarea în vederea adopţiei pentru un număr de 16 copii, iar pentru un număr de 10 copii a încuviinţat adopţia. De asemenea, Compartimentul adopţii si postadopţii din cadrul DGASPC Gorj monitorizează un număr de 20 copii aflaţi la familiile adoptatoare”, a explicat Minodora Ianc, purtător de cuvânt al DGASPC Gorj.

Paşi de parcurs în vederea adopţiei

Familia care doreşte să adopte un copil trebuie să depună la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Gorj o cerere de evaluare în vederea eliberării atestatului de persoană ori, după caz, familie aptă să adopte. La această cerere se anexează actele prevăzute de lege, respectiv: copie legalizată după actele de stare civilă şi după titlul de proprietate al locuinţei; certificate de caziere judiciare pentru solicitanţi şi pentru persoanele cu care locuiesc; certificate medicale tip, adeverinţe de venit şi caracterizări de la ultimul loc de muncă; declaraţie pe propria răspundere a persoanei şi a fiecărui membru al cuplului conjugal, dată în faţa notarului public, că nu au fost decăzuţi din drepturile părinteşti. Evaluarea persoanei ori familiei potenţial adoptatoare este un proces complex, planificat, prin care se urmăreşte istoricul său, evoluţia, dinamica şi funcţionarea acesteia în timp, interacţiunile din cadrul familiei şi în comunitate, capacităţile parentale ale familiei care solicită obţinerea atestatului.

Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here