Gorjul, reprezentat de patru elevi la etapa naţională a OLAV

291

În urma desfăşurării etapei judeţene a Olimpiadei „Lectura ca abilitate de viaţă”, au fost desemnaţi cei patru elevi care, în baza rezultatelor obţinute, vor reprezenta Gorjul la etapa naţională a olimpiadei. Trei dintre aceştia sunt elevi la unităţi de învăţământ din municipiul Târgu-Jiu. Cel de-al patrulea membru al lotului judeţului nostru pentru etapa naţională a OLAV este elev la un liceu din Motru.

Anul acesta, etapa judeţeană a Olimpiadei „Lectura ca abilitate de viaţă” s-a desfăşurat în data de 5 decembrie 2015, la Școala Gimnazială ”Constantin Săvoiu” din Târgu-Jiu, şi s-a bucurat de o participare numeroasă. Peste 630 de elevi din tot Gorjul s-au întrecut în cunoştinţe, însă numai patru dintre aceştia vor merge ca reprezentanţi ai judeţului nostru la etapa naţională. Aceştia sunt: Priporeanu Meda (clasa a VI-a, Şcoala Gimnazială „Sfântul Nicolae” Târgu-Jiu), Popescu Mihnea (clasa a VIII-a, Şcoala Gimnazială „Alexandru Ştefulescu” Târgu-Jiu), Scînteie Valentina (clasa a X-a, Colegiul Naţional „George Coşbuc” Motru) şi Tănescu Hortensia (clasa a XII-a, Colegiul Naţional „Spiru Haret” Târgu-Jiu). Olimpiada „Lectura ca abilitate de viaţă” se adresează tuturor elevilor de gimnaziu şi liceu, capabili să folosească lectura în vederea dezvoltării personale, obiectivul fundamental al acesteia fiind centrat pe încurajarea abordării de către elevi a lecturii ca abilitate de viață, prin intermediul textului ficțional, nonficțional și multimodal. În cadrul acestei olimpiade, elevilor li se evaluează competenţele de lectură, constând în înţelegerea textelor ficţionale, nonficţionale și multimodale, capacitatea de a reflecta asupra acestora, de a formula opinii, argumente şi interpretări proprii în scris, în cadrul unei prezentări sau a unei dezbateri. Olimpiada se desfăşoară pe patru niveluri de vârstă și de pregătire didactică, după cum urmează: Nivelul 1 – clasele a V-a și a VI-a; Nivelul 2 – clasele a VII-a și a VIII-a; Nivelul 3 – clasele a IX-a și a X-a; Nivelul 4 – clasele a XI-a și a XII-a.

Urmează etapa judeţeană a Olimpiadei de lingvistică
La sfârşitul acestei săptămâni, la Şcoala Gimnazială „Sfântul Nicolae” din Târgu-Jiu, se va desfăşura şi etapa judeţeană a Olimpiadei Naţionale de Lingvistică, competiţie ce are ca obiectiv descoperirea şi înţelegerea algoritmului lingvistic în baza căruia se dezvoltă competenţa de comunicare lingvistică, indiferent de idiom, rolul său fiind acela de a dezvolta competenţa-cheie fundamentală, aceea de a învăţa să înveţi, prin: creşterea interesului pentru componenta lingvistică a comunicării, fundamental pentru derularea procesului în dimensiunea sa pragmatică; promovarea diversităţii lingvistice şi culturale; stimularea abilităţilor elevilor pentru gândirea logică şi analogică şi aplicarea creativă a cunoştinţelor generale în decodarea mesajului; crearea abilităţii de a rezolva probleme autonome de lingvistică, folosind datele lingvistice oferite, fără a cunoaşte limbile respective; înţelegerea mecanismului care stă la baza traducerii automate şi care guvernează lingvistica computaţională. Olimpiada se va desfăşura pe trei secţiuni: secţiunea de antrenament pentru elevii claselor a V-a – a VI-a, secţiunea de exerciţiu pentru elevii claselor a VII-a – a VIII-a şi secţiunea de performanţă – pentru elevii din clasele a IX-a – a XII-a.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here