Eveniment – La Cafeneaua literar/ artistică de la Gorjeanul: Întâlnirea umoriştilor gorjeni

889

„O sută, două sute de „ceşti”…
De obicei, un proiect cultural adevărat iese în lume după chipul şi asemănarea făptuitorului său. Nu altfel se întâmplă cu publicaţia „Ceaşca de cafea”, proiectul de suflet al poetului şi actorului George Drăghescu din Târgu-Jiu, Gorj, România, Europa, ajuns iată la numărul 200.De ce am specificat Târgu-Jiu, Gorj, România, Europa? Pentru că a început în urmă cu ani la Târgu-Jiu, s-a împământenit în Gorj, a evadat în întreaga ţară şi, de o bună perioadă (datorită Festivalului Internaţional de Literatură „Tudor Arghezi”, în principal) a ajuns în peste 20 de ţări din Europa. De ce după chipul şi asemănarea făptuitorului său? Pentru că este deopotrivă fragil şi puternic precum George, plin de substanţă, spiritualitate şi rigoare intelectuală ca iniţiatorul şi promotorul lui, incitant şi dăruitor de texte făurite cu măiestrie de bijutier de mari personalităţi culturale (poeţi, actori, plasticieni, regizori, critici de artă etc.), iubitor de necesare criterii valorice (prea uşor abandonate de câteva decenii) aşa cum se cuvine unei adevărate istorii a culturii româneşti contemporane. Pentru că asta este revista „Ceaşca de cafea” a lui George Drăghescu: o istorie vie a culturii româneşti contemporane. O sută, două sute de „ceşti de cafea”… George, încă alte câteva sute, te rog! Să ajungă pentru toată lumea!” (Ion Cepoi)În plină nebunie a pandemiei de coronavirus, totuşi o mână de veritabili scriitori şi intelectuali a avut besmeticul curaj de a nu se teme de… moarte. Întrucât, în asemenea condiţii, un asemenea eveniment, precum cel relatat de mine, poate deveni brusc un act de eroism, bravadă, cutezanţă.Această neobişnuită întâlnire scriitoricească a fost găzduită, la câteva zile după cea prilejuită de vizita de temutului poet şi eseist Nicolae Coande, scriitor important premiat de Academia Română în 2019, dimpreună cu Emilian Marcu, Mircea Petean şi alţii, de Cafeneaua literară Gorjeanul – a doamnei Dana –, o idee literară pusă în mişcare de mine şi de actorul şi poetul, editorul George Drăghescu, al cunoscutei colecţii şi reviste „Ceaşca de cafea”, ajunsă la nr.200.În privinţa atmosferei, s-a vădit a fi adunat la un loc, socializând memorabil între ei, autori de primă linie, ai literaturii gorjene actuale precum Lazăr Popescu, Ion Trancău, Adrian Frăţilă, Dan Gr.Pupăză, Spiridon Popescu. Lor li s-au alăturat caricaturiştii de reală vocaţie portretistică ŞAI şi Grigore Haidău, ambii lansând câte un album propriu.
Cel al lui Grig Haidău se intitulează „S-a ivit pe culme toamna”. La cei 75 de ani ai săi, reputatul artist al condeiului vădeşte aceeaşi plăcere de a desena şi a degusta epigrama colegilor săi prezenţi şi ei in corpore la… întâlnire: Grigore Marian Dobreanu, Gabi Roşianu, care au lansat la… apă încă un număr din „Hohote” (anul IV, nr.13).În calitate de editor, George Drăghescu l-a debutat editorial pe Grigore Tunşanu cu „Săgetătorul solitar”. Cu acest volumaş de numai 50 de pagini, colecţia „Ceaşca de cafea” a ajuns la numărul 21, sub egida Editurii CJCPCT Gorj. Prefaţa am scris-o eu însumi şi o reproduc ca atare:Grigore Tunșanu: un „șahist” al imaginarului Grigore Tunșanu este un epigramist de o autoexigentă autoreferențialitate. Eul și sinele se lasă autoevaluate din transcendența superegoului.Când cu har, când cu dar, rostirea – era să-i zic rostuirea – cuvântului umoristic îmbracă și haina satirică și pe cea a socialului moral.În fiecare catren dai peste înțepături care încearcă să determine, dinspre strașnic de exact trasate perspective: acelea care vădesc certitudini, atitudini și latitudini, aferente limbajului prozodic/ artistic.„Șahist” al imaginarului extins și intens, Grigore Tunșanu se joacă (e un veritabil Homo ludens – n.m.) de-a… tradiția și de-a modernitatea, într-o limbă literară de plăcere/desfătare – cum ar fi spus Roland Barthes.Definițiile și prolegomenele în patru versuri au haz, inteligență, armonie, șlefuire stilistică, ascendent asupra realului contemporan, unul, pare-se, ca să-l citez chiar pe autor „dezintegrat în U.E.” . Încolo, ce să mai relatez? Că s-au distribuit gratis participanţilor nr.92/ iunie 2020 din „Epigrama” lui George Corbu (în care Elis Râpeanu îşi continuă studiul „Metafora şi epigramă”) şi un nou volum, despre care Ion Trancău a publicat deja o cronică în Gorjeanul (e vorba de „Dragoste la vârsta întâi dragoste la vârsta a treia” al lui Florian Saioc).
Ion Popescu-Brădiceni

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here