Eveniment cultural, la Novaci – SATUL ROMÂNESC, SAT EUROPEAN la a XXV-a ediţie dedicată lui D. Brezulescu

336

Simpozionul Naţional, devenit tradiţional, a ajuns iată la a XXV-a ediţie organizată de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, director scriitorul Ion Cepoi, Primăria şi Casa de Cultură Novaci. Moderatorul Ion Cepoi, primarul Dumitru Leuştean şi Dinică Dârvăreanu, directorul Casei de Cultură „ Dumitru Brezulescu” au fost, sâmbătă, 20 septembrie, şi primii vorbitori despre imensa personalitate a celui care a fost Dumitru Brezulescu, de la, a cărui naştere s-au împlinit 135 de ani.

Lansări de cărţi şi reviste
Profesorul dr. şi scriitorul Zenovie Cârlugea şi-a prezentat singur cele două cărţi despre care cotidianul de suflet al gorjenilor de pretutindeni, GORJEANUL deja şi-a informat cititorii. Este vorba de antologia „Spiritul pandur şi sufletul gorjenesc”, Editura CJCPCT Gorj, lector Ion Cepoi, şi „Editura TAM”, Editura MĂIASTRA, ambele apărute în 2014. Regretatul profesor şi cercetător, creatorul Muzeului Mihai Eminescu de la Floreşti, Liviu Poenaru şi-a văzut editată postum cartea „Contribuţii la istoria Gorjului”. Vedeta manifestării literar-culturale a fost tânărul cercetător de la Arhivele Statului Gorj cu un volum despre „Viaţa şi opera lui Dumitru Brezulescu”, Editura ARVES, 2014.
Dintre reviste, la loc de cinste s-au situat revista „Crinul Satului” nr. 26, Editura CJCPCT Gorj, revista, Portal MĂIASTRA”, nr. 3-2014, scos de aceeaşi prestigioasă editură şi care marchează zece ani de apariţie continuă, recent fiind scoasă „Sub egida Uniunii Scriitorilor din România.” Despre imensa personalitate a doctorului în drept, la Sorbona şi cărţile lansate cu acest plăcut prilej ne rezervăm dreptul de a reveni în viitor. Ca şi despre numărul 12 al revistei NOVĂCEANUL, ziar tipărit cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Novaci, Obştea „Cerbul”, Obştea „Rădeiul” şi Obştea „Pociovaliştea”.

Lucrările simpozionului
Fiecare lucrare în parte îşi merită comentariul propriu, ceea ce nu vom face din lipsă de spaţiu. Moderatorul celei de-.a dopua părţi a Simpozionului Naţional „Satul românesc, sat european”, prof.univ.dr. a început prin a-şi susţşine comunicarea „Proiecte reale, proiecte false şi proiecte necesare în mediul urban”. L-au urmat novăceanul Constantin Dârvăreanu – el însuşi autorul unei monografii documentate a Novaciului, poeta din Bucureşti, Claudia Voiculescu, autoarea comunicării ştiinţifice „Obiceiurile Botezul Copilului şi Cămeşa ciumii”, scriitorul şi cercetătorul bucureştean cu soţie gorjeancă, Geo Călugăru, ci „Să nu lăsăm să se piardă actele identităţii noastre” şi Petru Demetru Popescu (Bucureşti) cu tema „Petru Cercel – un monument imprtant din istoria Munteniei”. Universitarii şi-au arătat valoarea: Prof.univ.de. Gheorghe Ţiclete – „Între ştiinţă şi credinţă- „Încercarea de a înţelege România de azi”, Conf.univ.dr. Ion Popescu-Brădiceni – „Dumitru Tătăroiu – 100 de ani de la naştere”, Prof.univ.dr. Gheorghe Mecu (ambii din Gorj) – Eficienţa economică a turismului românesc”, Prof.univ.dr. în estetică Ion Mocioi, cu un titlul rezervat şi atoatecupruinzăîtot, Prof. Virgil Cercelaru (Aninoasa) – „Personalităţi aninoşene în peisajul cultural naţional”, precum şi Preotul Ion Popescu-Albeni – „Un scurt istoric al Mănăstirii Sf. Ioan Cămărăşeasca”. Cu toate absenţele notabile din ţară, poate şi din motive de criză, cea de-a XXV-a ediţie a Simpozionului Naţional „SATUL ROMÂNESC, SAT EUROPEAN” – Novaci 2014 s-a arătat a fi o reuşită fără tăgadă. Un motiv în plus de a-i felicita pe organizatori şi, fireşte, pe participanţi.
Dintre care îl amintesc pe ultimul, deşi poate fi desemnat cel dintâi pe scriitorul, publicistul şi fabulistul fără pereche Nicolae Dragoş, Boier ot Glogova, cu a sa comunicare de înaltă ţinută ştiinţifică intitulată „Despre oamenii locului şi despre cei care ar trebui să-i vadă”.
ION PREDOŞANU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here