Elevii gorjeni, testaţi la început de an şcolar

183

elev-examenÎn mai puţin de o săptămână elevii gorjeni vor susţine primele teste de evaluare din acest an şcolar. Ministerul Educaţiei a stabilit ca aceste teste să fie susţinute în cea de-a treia săptămână de şcoală, rezultatele obţinute de elevi urmând să fie comunicate părinţilor.

Elevii gorjeni au la dispoziţie mai puţin de o săptămână pentru a se pregăti de primul test de evaluare din acest an şcolar. Astfel, începând cu data de 26 septembrie, elevii vor susţine teste de evaluare la toate disciplinele pe care le studiază. Potrivit Ministerului Educaţiei, pentru disciplinele/modulele de pregătire profesională la care există continuitate în planul-cadru, evaluarea iniţială se desfăşoară la începutul semestrului întâi, fiind precedată de două săptămâni de recapitulare. În cazul celorlalte discipline, care se află în primul an de studiu pentru elevi, evaluarea iniţială se poate desfăşura imediat după lecţiile introductive. Durata unui test va fi de 15 – 45 de minute, în funcţie de nivelul de studiu, iar punctajul acordat este de 90 de puncte, la care se adaugă 10 din oficiu. Pentru elevii din ciclul primar se păstrează evaluare prin calificative. Rezultatele obţinute la aceste teste nu vor fi trecute în cataloage dar vor fi comunicate părinţilor şi înregistrate într-o “foaie de parcurs” a elevului, urmând ca la sfârşitul anului şcolar elevii să susţină un nou test ale cărui rezultatele vor fi comparate astfel încât cadrele didactice şi părinţii să-şi poată face o imagine reală a nivelului de cunoştinţe. În “foaia de parcurs” a elevului vor fi înregistrate şi absenţele acestuia. Ministerul Educaţiei a publicat joi, 15 septembrie, pe site-ul oficial modele de teste pentru evaluările iniţiale. Acestea au fost elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi sunt însoţite de baremele de evaluare şi de notare, precum şi de precizări referitoare la specificul testelor. Sunt modele orientative pe baza cărora dascălii vor trebui să elaboreze alte teste.

Disciplinele la care vor fi testaţi elevii

La elevii din clasele I, învăţătoarele vor urmări dezvoltarea fizică, socio-emoţională, cognitivă a limbajului şi comunicării, precum şi dezvoltarea capacităţilor şi a atitudinilor în învăţare, asigurând totodată punţile către dezvoltarea celor opt competenţe cheie. Clasa a II-a: limba şi literatura română şi matematică. Clasele a III-a şi a IV-a: limba şi literatura română, matematică şi ştiinţe. Clasele a V-a şi a VI-a: limba şi literatura română, limba modernă I, limba maternă, matematică, fizică şi biologie. Clasele VII-VIII: limba şi literatura română, limba maternă, limba modernă, matematică, fizică, chimie, biologie, discipline socio-umane/cultură civică. Clasele IX-XII: limba şi literatura română, limba maternă, limba modernă 1, limba modernă 2, tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, matematică, fizică, biologie, chimie, geografie, istorie, logică, psihologie, economie, sociologie, filosofie, discipline de specialitate specifice domeniului şi discipline de specialitate specifice specializării.

Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here