Cursuri pentru angajaţi, subvenţionate de stat

384

Angajatorii gorjeni care organizează programe de formare profesională pentru proprii salariaţi pot beneficia de subvenţii din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Conform legii, acestea se acordă în scopul prevenirii şomajului şi consolidării locurilor de muncă prin creşterea şi diversificarea competenţelor profesionale ale persoanelor încadrate în muncă. Potrivit Codului Muncii, formarea profesională a salariaţilor se poate realiza prin participarea la cursuri organizate de angajator sau de furnizorii de servicii de formare profesională din ţară ori din străinătate, prin stagii de adaptare profesională la cerinţele postului şi ale locului de muncă sau prin stagii de practică şi specializare în ţară şi în străinătate. De asemenea, formarea se mai poate realiza prin ucenicie organizată la locul de muncă, formare individualizată, dar şi prin alte forme de pregătire convenite între angajator şi salariat.

Nicio solicitare la Gorj
Firmele din Gorj care organizează programe de formare profesională pentru proprii angajaţi, derulate de furnizori de servicii de pregătire profesională autorizaţi, li se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj o sumă reprezentând 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesională organizate pentru un număr de cel mult 20% din personalul angajat. Angajatorii pot beneficia de suma prevăzută pentru derularea unui singur program de formare profesională în cursul unui an. „La nivelul judeţului Gorj, nu avem înregistrat nici un angajator care să fi solicitat în cursul acestui an subvenţionarea din bugetul asigurărilor de şomaj pentru participarea propriilor angajaţi la diverse programe de formare profesională”, a declarat Ana-Maria Niculescu, purtător de cuvânt al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Gorj.
Angajatorii sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor participante la programul de pregătire profesională, pentru care s-a acordat suma prevăzută, cel puţin un an de la data acordării sumei. Firmele care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor care au participat la programele de pregătire profesională, anterior termenului de un an, sunt obligaţi să restituie, în totalitate către AJOFM subvenţia acordată pentru fiecare persoană, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României, în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, dacă încetarea acestora a avut loc din motivele prevăzute la art. 83 alin. 2 din Legea nr. 76/2002 actualizată, şi nu mai pot beneficia de stimulentul financiar menţionat mai sus pentru o perioadă de doi ani de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu ale persoanelor respective.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here