Cu impozitul pe profit şi alte scadenţe la Fisc

136

foto-finante-001Persoanele fizice şi juridice de la nivelul judeţului Gorj au de întocmit o serie de declaraţii fiscale până la sfârşitul acestei luni. În acest sens, ei sunt aşteptaţi să treacă pragul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGHFP) Gorj.

Un prim termen este astăzi, 15 martie, data limită la care trebuie depusă la organele fiscale declaraţia anuală de venit de către asocierile fără personalitate juridică şi de către entităţi supuse regimului transparenţei fiscale aferent anului 2011, respectiv formularul 204. Tot astăzi este ultima zi când se poate achita tranşa anticipată de impozit pe venit pentru primul trimestru al acestui an, plată care se face de către contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor cu excepţia veniturilor din arendare, precum şi veniturilor din activităţi agricole.

Multiple declaraţii pe 28 martie

Un al doilea termen pentru declaraţii şi plăţi este data de 26 martie pentru declaraţiile care nu se depun obligatoriu on-line. Luna aceasta trebuie depuse formularul 112 (acesta este obligatoriu de depus on-line până pe 25 martie) privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, a impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru activitatea lunii februarie, formularul 100 referitor la obligaţiile de plată la bugetul de stat aferente lunii februarie, dar şi formularul 101 privind impozitul pe profit aferent anului 2011, care se depune şi de către contribuabilii care nu au declarat impozit pe profit pe trimestrul IV din anul 2011. De asemenea, se depune şi formularul 300 pentru obligaţiile la bugetul de stat pe luna februarie, care trebuie depus şi de către contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA până pe 10 februarie 2012. Totodată, se depune şi formularul 301 – decontul special de TVA pentru contribuabilii înregistraţi la TVA care au făcut achiziţii intracomunitare în luna februarie, ori achiziţii intracomunitare de mijloace de transport second-hand, dar şi pentru cei care au făcut achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA şi pentru contribuabilii care nu sunt obligaţi să se înregistreze la TVA dar au făcut achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau de produse accizabile. Gorjenii mai au şi obligaţia depunerii declaraţiei recapitulative, formularul 390 VIES, privind livrările, achiziţiile sau prestările efectuate în luna februarie a acestui an. La acesta se adaugă formularul 394 care cuprinde declaraţia informativă privind livrările, prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, formular care se întocmeşte şi depune de către toţi contribuabilii înregistraţi la TVA şi perioada fiscală lunară. Ultima scadenţă din această lună este data de 30 martie inclusiv pentru întocmirea şi depunerea raportării anuale pentru 2011 de către persoanele juridice de la nivelul judeţului Gorj aflate în lichidare. Situaţia anuală se depune la DGFP Gorj în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic.

Izabella Plăstoi

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here