Contractele furnizorilor de servicii medicale, prelungite până la 31 martie

262

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Gorj a încheiat cu furnizorii de servicii medicale acte adiţionale la contractele derulate în 2016, pentru perioada ianuarie – martie 2017. Condiţiile acordării asistenţei medicale în baza actelor adiţionale sunt cele prevăzute în actele normative în vigoare pe perioada derulării actelor adiţionale.
În relaţii contractuale cu CJAS Gorj sunt spitalele, medicii de familie, cabinetele unor medici specialişti, mai multe farmacii, laboratoare de analize medicale şi clinici de imagistică, dar şi furnizori de dispozitive medicale.
Având în vedere Ordinul comun M.S./ CNAS nr 1393/1018/2016 pentru prelungirea aplicării Ordinului comun M.S./ CNAS nr 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului – cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, până la data de 31 decembrie, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Gorj a încheiat cu furnizorii de servicii medicale acte adiţionale la contractele derulate în 2016, pentru perioada ianuarie – martie 2017.
Pe durata derulării actelor adiţionale, furnizorii de servicii medicale au obligaţia să reînnoiască toate documentele existente la dosarele de contractare al căror termen de valabilitate expiră.
Decontarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale contractate în trimestrul I 2017 prin acte adiţionale se va face din sumele alocate domeniilor de asistenţă medicală corespunzătoare în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2017.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here