Consilier nou pentru impozitele novăcenilor

422

După ce au făcut public postul de referent superior la Compartimentul Cadastru-Agricol şi l-au scos la concurs, autorităţile locale din oraşul Novaci au declarat vacantă o nouă funcţie pentru ocuparea căreia se va organiza concurs luna viitoare. Alte examene pentru ocuparea unui post vacant se vor desfăşura şi la Primăria Rovinari.

Astfel, Primăria oraşului Novaci organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Impozite şi Taxe. Proba scrisă a examenului a fost programată pentru data de 17 iunie, la ora 10.30, urmând ca interviurile să fie susţinute pe 22 iunie, de la ora 11.00. Dosarele de concurs se pot depune de către candidaţi la sediul Primăriei oraşului Novaci până în ziua de 3 iunie, la ora 15.00.
Candidaţii care îşi doresc funcţia de consilier superior la Primăria Novaci trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Totodată, condiţiile specifice de participare la concurs sunt următoarele: vechime de minimum nouă ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent în domeniul Ştiinţelor Economice; cunoştinţe operare PC (se va prezenta un atestat în acest sens); abilităţi de comunicare.
Documentele necesare dosarului de participare la concursul de recrutare: copie după actul de identitate; formular de înscriere; copii după diplomele de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări; cazierul judiciar; adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Potrivit anunţului publicat în Monitorul Oficial, copiile după actele menţionate se prezintă în copii legalizate sau vor fi însoţite de documente originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, la sediul instituţiei angajatoare.

primaria rovinariConsilier pentru Compartimentul Patrimoniu
Şi Primăria orașului Rovinari organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Gestiune Patrimoniu. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 4 iunie, ora 16.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 17 iunie, ora 11.00 – proba scrisă; 23 iunie, ora 11.00 – proba interviu.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here