Concursul pentru postul de adjunct de la IȘJ Gorj, pe 23 septembrie

445

Cei doi candidați, rămași în cursa pentru funcția de inspector școlar general adjunct din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Gorj, mai au doar o săptămână la dispoziție pentru a se pregăti pentru concurs. Aceștia vor susține probele în cursul zilei de 23 septembrie.

Potrivit Metodologiei de organizare și desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare, acesta cuprinde trei probe: evaluarea curriculumului vitae, rezolvarea unui test-grilă și susținerea unui interviu în fața comisiei de concurs. În cadrul primei probe se analizează şi se evaluează rezultatele obţinute în educaţie şi formare, aptitudinile şi competenţele personale ale candidatului. În cadrul celei de-a doua probe, candidații vor trebui să rezolve testul-grilă, utilizând calculatorul, în maximum 50 de minute; această probă constă în ”rezolvarea a 10 itemi de management educaţional şi de legislaţie şcolară, dintre care 4 itemi de management educaţional în limba română, 2 itemi de management educaţional în limba străină aleasă de candidat şi 4 itemi de legislaţie şcolară în limba română, fiecare item rezolvat corect fiind punctat cu 0,85 puncte” și ”expedierea la o adresă de e-mail indicată de comisia de concurs a testului-grilă rezolvat, punctată cu 1,50 puncte”. În cadrul probei de interviu se apreciază mai multe aspecte privind: calitatea şi susţinerea ofertei manageriale (originalitatea, specificitatea, adecvarea la situaţiile concrete din judeţ, precum şi răspunsurile la întrebările referitoare la inspecţia şcolară, procesele de asigurare a calităţii, aplicarea legislaţiei generale şi specifice în toate domeniile funcţionale inspectoratului şcolar, în conformitate cu atribuţiile ce îi revin, managementul educaţional şi normele deontologice specifice profesiei şi funcţiei), și prezentarea studiului de caz (analiza unei/unor situaţii concrete dificile/dilematice/de criză întâlnite la nivelul judeţului şi prezentarea unor posibile strategii manageriale pentru soluţionarea acestora). Punctajul maxim pentru fiecare probă de concurs este de 50 de puncte. Punctajul minim de promovare a fiecărei probe de concurs este de 35 de puncte. La concursul pentru postul de inspector școlar general adjunct al IȘJ Gorj s-a putut înscrie orice cadru didactic care îndeplinea, cumulativ, următoarele condiţii: este membru al corpului naţional de experţi în managementul educaţional, este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă, este personal didactic titular în învăţământ şi are gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor, are o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 8 ani, dintre care cel puţin 5 în ultimii 10 ani, a obţinut calificativul “foarte bine” în ultimii 5 ani şcolari încheiaţi şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent, are recomandare/caracterizare vizând calităţile profesionale, manageriale şi morale din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ sau din partea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar ori recomandarea senatului universităţii sau a organului de conducere al instituţiei în care candidatul îşi desfăşoară activitatea la data înscrierii la concurs, nu a desfăşurat poliţie politică şi nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art.234 alin(1) din Legea nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, iar la data susţinerii concursului nu a împlinit vârsta standard de pensionare. Inițial, în concurs s-au înscris cinci candidați: Bogdan Constantin, Romeo Prunescu, Daniel Mocioi, Maria Ganea și Maria Cochină. Bogdan Constantin este profesor de matematică la Colegiul Tehnic “Ion Mincu” din Târgu-Jiu, Romeo Prunescu a fost detașat recent pe funcția de inspector școlar resurse umane/informatică, anterior el ocupând postul de director al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Rovinari, Daniel Mocioi este profesor de limba română la Colegiul Tehnic “Henri Coandă” Târgu-Jiu, Maria Ganea este profesor de matematică la Școala Gimnazială “Constantin Brâncuși” Târgu-Jiu, iar Maria Cochină este actuala ocupantă a funcției de inspector școlar general adjunct. Dosarele a trei dintre aceștia – Maria Cochină, Romeo Prunescu și Maria Ganea – au fost însă respinse de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCȘ), astfel că în cursă au rămas doar doi candidați: Daniel Mocioi și Bogdan Constantin. Cei doi vor susține probele de concurs în data de 23 septembrie, începând cu ora 10.00, la sediul MENCȘ.
Roxana Lupu

1 COMENTARIU

  1. CE COMPETENTE MANAGERIALE AU ACESTI OAMENI CARE NU AU AVUT O FUNCTIE IN VIATA LOR?
    CE FRAIERI AU PUTUT FI CEI CU DOSARUL INCOMPLET!
    VOR FUNCTIA, DAR NU AU STIUT NICI MACAR CE LE TRBUIE LA DOSAR!!!!!!!!!!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here