Concurenţă acerbă pe posturile de asistent şi infirmier de la SJU

267

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu organizează concurs pentru ocuparea mai multor posturi temporar vacante. Este vorba despre 5 posturi de asistent medical debutant, un asistent de farmacie debutant şi 3 posturi de infirmier debutant. Pentru posturile de asistenţi s-au depus 45 de dosare, iar pentru cele de infirmier au optat 20 de candidaţi.

Concursul organizat de SJU Târgu-Jiu este pentru ocuparea următoarelor posturi temporar vacante: un post asistent medical debutant – Secţia Obstetrică, în data de 07.07.2014; un post asistent medical debutant – Secţia Pediatrie, în data de 08.07.2014; un post asistent medical debutant – Secţia Chirurgie generală II, în data de 09.07.2014; un post asistent medical debutant – Camera de Gardă, în data 10.07.2014; un post asistent medical debutant – Unităţi de Transfuzii Sanguine, în data de 11.07.2014; l post asistent farmacie debutant – Farmacia nr. 3, în data de 14.07.2014; trei posturi infirmier debutant – Bloc Operator (str. Tudor Vladimirescu), în data de 15.07.2014. „Concursul constă într-o probă scrisă şi interviu, cu excepţia situaţiei postului de asistent medical debutant de la Camera de gardă unde concursul va consta şi în probă practică, care constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului în vederea postului temporar vacant”, confirmă Tiberiu Tătaru, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu.

Peste 60 de candidaţi
Nu mai puţin de 65 de persoane s-au înscris pentru a susţine probele concursului de ocupare a celor şase posturi de asistent medical şi trei de infirmier în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, potrivit conducerii unităţii. „Pentru cele şase posturi de asistent şi-au depus dosarele 45 de candidaţi, iar pentru cele trei posturi de infirmier, 20 de candidaţi”, confirmă managerul Tiberiu Tătaru.
Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări scrise sau rezolvarea unui text grilă, după caz, în prezenţa comisiei de concurs. Fiecare probă a concursului va fi punctată de la 0 la 100 de fiecare membru al comisiei de concurs. Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă minim 50 de puncte. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, după caz.
Minodora Sucea

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here