CJAS Gorj prelungește actele adiționale

314

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Gorj anunță furnizorii de servicii medicale din județul nostru că se vor încheia acte adiționale pentru prelungirea contractelor pentru anul 2015 până la sfârșitul lunii iulie. Contractarea și decontarea serviciilor medicale în luna iulie 2016 se va face din sumele alocate pe domeniile de asistență medicală corespunzătoare prevăzute în bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate pentru anul 2016.

Condițiile acordării asistenței medicale în baza actelor adiționale sunt cele prevăzute în actele normative în vigoare pe perioada derulării actelor adiționale. Reprezentanții Casei Județene de Asigurări de Sănătate Gorj spun că pentru toate domeniile de asistență pentru care se încheie acte adiționale pentru luna iulie 2016, eventualele diferențe rezultate ca urmare a negocierii contractelor pentru anul 2016 și prevederile cuprinse în actele adiționale corespunzătoare lunii iulie 2016, se vor regulariza.
De asemenea, conducerea CJAS Gorj precizează că în luna iulie se va derula procesul de contractare pe toate domeniile de asistență medicală pentru anul 2016.
Pentru furnizorii care nu se află în relație contractuală cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Gorj se fac aplicabile prevederile art. 186 din HG nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului – cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările și completările ulterioare, în acest sens urmând a fi încheiate contracte cu valabilitate de la 1 august 2016 până la 31 decembrie 2016.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here