CJAS Gorj încheie contracte pentru Programele Naţionale de Sănătate

259

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Gorj încheie acte adiţionale, pentru luna aprilie, la contractele de furnizare de medicamente şi materiale sanitare pentru finanţarea Programelor naţionale de sănătate cu scop curativ. Astfel, bolnavii incluşi în aceste programe îşi vor putea continua tratamentele fără probleme.

Conducerea Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Gorj confirmă că, în vederea continuării tratamentelor bolnavilor incluşi în programele naţionale de sănătate cu scop curativ, se încheie, pentru luna aprilie 2015, acte adiţionale la contractele de furnizare de medicamente şi materiale sanitare. „Este vorba despre adiţionale la contractele pentru finanţarea programelor sau subprogramelor din cadrul programului naţional cu scop curativ, pentru anii 2013-2014, cu condiţia îndeplinirii de către furnizori a tuturor condiţiilor privind relaţiile contractuale dintre casa de asigurări de sănătate şi aceştia (documente, condiţii de eligibilitate şi altele)”, a subliniat Daniel Bondoc, preşedintele Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Gorj.

Prelungire în condiţiile noului Contract
Condiţiile derulării programelor naţionale curative în baza actelor adiţionale sunt cele prevăzute în actele normative în vigoare pe perioada derulării actelor adiţionale, respectiv HG nr. 206/2015 pentru aprobarea Programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015-2016 şi Ordinul 186/30.03.2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.
Contractarea şi decontarea programelor naţionale de sănătate curative în luna aprilie 2015, prin acte adiţionale încheiate la contractele aflate în derulare, se va face din sumele prevăzute în FNUASS pentru anul 2015 pentru derularea programelor respective.
În luna aprilie se va derula procesul de contractare a programelor naţionale de sănătate cu scop curativ pentru anul 2015.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here