Cerinţe şi condiţii ce trebuie îndeplinite în campania 2009 pentru accesarea plăţilor directe pe suprafaţă din bugetul comunitar şi naţional

329

DSCN0424Începând cu 1 ianuarie 2007, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) implementează măsuri de sprijin pentru fermieri, finanţate din

Fondul European pentru Garantare în Agricultură – FEGA ca plăţi directe în cadrul Schemei de Plată Unică pe Suprafaţă – SAPS, precum şi măsuri de sprijin finanţate din bugetul naţional şi Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală – FEADR ca plăţi naţionale directe complementare – PNDC. În cadrul Axei nr. 2 din PNDR 2007-2013 sunt prevăzute măsuri cu finanţare FEADR (măsura 211, 212, 214) ce vizează acordarea de plăţi compensatorii pentru terenurile agricole situate în zonele defavorizate.

Cerinţele şi condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru accesarea plăţilor directe pe unitatea de suprafaţă, începând cu anul 2009, pe pachete de măsuri sunt :
A. SCHEMA DE PLATĂ UNICĂ PE SUPRAFAŢĂ – SAPS
Conform OUG nr. 125/2006, completată şi aprobată prin Legea nr. 139/2007, beneficiarii plăţilor directe în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă pot fi persoanele fizice sau juridice care exploatează terenul agricol pentru care solicită plata, în calitate de proprietari, arendaşi, concesionari, asociaţi administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune, locatari sau alte asemenea. Arendatorul, concedentul şi/sau locatorul nu beneficiază de plăţi directe pentru terenul arendat, concesionat şi/sau închiriat.
Pentru a beneficia de acordarea de plăţi în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă, solicitanţii trebuie să fie înscrişi în Registrul fermierilor, administrat de APIA, să depună o cerere unică de plată pe suprafaţă în termen şi să îndeplinească următoarele condiţii generale (art. 7, alin. 1 din OUG nr. 125/2006):
-să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha, iar în cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha.
– să declare toate parcelele agricole pe care le utilizează;
– să înscrie, sub sancţiunea legii penale, date reale, complete şi perfect valabile în formularul de cerere de plată directă pe suprafaţă şi în documentele anexate, inclusiv lista suprafeţelor;
-să fie de acord ca datele din formularul de cerere de plată să fie introduse în baza de date IACS, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, în condiţiile Legii nr. 677/2001;
-să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu-GAEC, reglementate prin legislaţia naţională, pe toată suprafaţa agricolă a exploataţiei:
– să prezinte documentele necesare care dovedesc dreptul de folosinţă şi să poată face dovada că utilizează terenul pentru care s-a depus cererea;
-să furnizeze toate informaţiile solicitate de APIA, în termenele stabilite;
-să permită efectuarea controalelor de către APIA sau de către alte organisme abilitate în acest sens;
-să marcheze limitele parcelei utilizate, atunci când este cultivată cu aceeaşi cultură cu a parcelelor învecinate;
-să comunice în scris, în termen de 10 zile, la APIA orice modificare a datelor declarate în cererea de plată survenită în perioada cuprinsă între data depunerii şi data acordării plăţii. Aceste modificări se referă la suprafaţa agricolă utilizată a exploataţiei, transferarea proprietăţii fermei către un alt utilizator agricol, aprobarea unei rente agricole viagere, alte schimbări ale informaţiilor din formularul de cerere.
B. SCHEME DE PLĂŢI NAŢIONALE DIRECTE COMPLEMENTARE – PNDC
Plăţile naţionale directe complementare – PNDC sunt plăţile care suplimentează, din bugetul FEADR şi de la bugetul naţional, pe cele primite prin schema unică de plată pe suprafaţă – SAPS.
Plăţile naţionale directe complemetare se acordă cu respectarea condiţiilor SAPS enumerate la punctul A şi a condiţiilor specifice impuse de legislaţia europeană şi naţională pentru culturile respective, conform Ordinului MADR nr. 246/2008 si Ordinului MAPDR nr. 118/2009:
Plata decuplată naţională directă complementară la SAPS pentru culturi situate în teren arabil – PNDC 1
Se acordă o plată naţională directă complementară la SAPS, decuplată de producţie în sectorul vegetal, pentru culturile amplasate pe teren arabil, eligibil SAPS, în cuantum fix pe hectar: cereale (grâu comun, grâu dur, secară, orz, ovăz, porumb, sorg, orez, triticale, porumb dulce şi alte cereale), culturi proteice (mazăre, fasole de câmp, bob, lupin dulce şi linte), plante industriale (floarea soarelui, rapiţă, soia convenţională, in şi cânepă pentru fibră, tutun, in pentru ulei, plante medicinale, alte plante industriale), rădăcinoase (sfeclă furajeră, sfeclă de zahăr), cartofi, legume proaspete, căpşuni, pepeni, flori şi plante ornamentale, plante de nutreţ, loturi semincere, alte culturi pe teren arabil. Parcela cultivată trebuie să fie de minim 0,3 hectare.
Culturile permanente, pajiştile permanente, viile şi terenul necultivat nu fac obiectul acestei scheme de sprijin financiar.(Va urma)
Director Coordonator, Dr. Ing. Constantin NEGREA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here