Câştigul salarial mediu net al gorjenilor, mai mic cu 2,5%

142

Efectivul salariaţilor din economia judeţului Gorj, la sfârşitul lunii aprilie 2012 a fost de 73.584 persoane, în creştere cu 320 de persoane faţă de sfârşitul lunii precedente.

Câştigul salarial mediu nominal brut în judeţul Gorj, în luna aprilie a acestui an a fost de 2.287 de lei, iar câştigul salarial mediu net a fost de 1.658 de lei. Comparativ cu luna anterioară, câştigul salarial mediu net a scăzut cu 2,5%. Pe sectoare ale economiei, nivelul câştigului salarial mediu net a fost de: 2121 lei în industrie şi construcţii. Câştigul salariului mediu nominal brut pe ţară în luna aprilie 2012 a fost de 2.140, în creştere cu 14 lei faţă de luna martie. Câştigul salarial mediu nominal net a fost de 1.553 lei, în creştere faţă de luna anterioară cu 10 lei. Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în intermedieri financiare 4.925 de lei iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante 853 de lei. Comparativ cu luna aprilie a anului precedent câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 3,7%. În luna aprilie, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare decât în luna martie a acestui an, ca urmare a acordării de premii ocazionale (inclusiv prime trimestriale şi cu ocazia sărbătorilor de paşte), sume din profitul net şi din alte fonduri inclusiv tichete de masă şi tichete cadou.

Creşteri semnificative ale câştigului salarial mediu net
Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat cu 27,6% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale; între 15% şi 18,5% în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, activităţi de editare, industria metalurgică; între 8% şi 11% în extracţia cărbunelui superior şi inferior, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, transporturi pe apă, repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor, silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură); între 5% şi 8% în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente.

Scăderi ale salariului mediu net
Aceste scăderi ale lunii aprilie, au fost cauzate de acordarea în luna martie a primelor ocazionale, sumelor din profitul net şi alte fonduri precum şi de nerealizările de producţii ori încasărilor mai mici în funcţie de contracte. Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat astfel: cu 31,8% în fabricarea produselor din tutun respective cu 21,4% în fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice. Între 5 şi 10 % în fabricarea altor produse din minerale nemetalice, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice. O altă scădere a înregistrat fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice, fabricarea de mobilă.
Andrada Bărăitaru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here