Calendarul Definitivatului, publicat în Monitorul Oficial

336

Calendarul examenului de definitivare în învăţământ a fost publicat, la  începutul acestei săptămâni, în Monitorul Oficial. Spre deosebire de anul acesta, în 2016 candidaţii vor susţine proba scrisă în cursul lunii august, nu în iulie.

Cadrele didactice care doresc să susţină examenul de definitivare în învăţământ anul viitor au termen până pe 20 noiembrie să se înscrie la unităţile de învăţământ. Tot până la aceeaşi dată, dosarele de înscriere trebuie transmise la Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, verificate şi avizate. Aceste dosare de înscriere trebuie să conţină: fişa de înscriere la examen, completată şi confirmată de conducerea unităţii de învăţământ şi semnată de candidat, copii legalizate ale actelor de studii în baza cărora se face înscrierea la examen, însoţite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, document legalizat din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor legale privind absolvirea programului de pregătire psihopedagogică şi metodică, copii certificate „conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ, ale deciziei de repartizare pe post, buletinului/cărţii de identitate, certificatului de naştere şi documentului privind schimbarea numelui. În perioada 23 noiembrie – 18 decembrie 2015 va avea loc înregistrarea candidaţilor în aplicaţie şi înştiinţarea acestora cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere, urmând ca până la data de 17 iunie 2016 să fie efectuate şi inspecţiile la clasă. Perioada 17 – 30 iunie este rezervată completării dosarelor şi validării datelor de înscriere existente în aplicaţia electronică.

Proba scrisă, pe 4 august
În 2016, proba scrisă a examenului de definitivare în învăţământ nu se va desfăşura în luna iulie, ci pe 4 august. Primele rezultate vor fi afişate în cursul zilei 11 august, iar contestaţiile vor putea fi depuse în aceeaşi zi, precum şi în cursul zilei de 12 august. Pentru soluţionarea contestaţiilor a fost rezervată perioada 12 – 17 august, iar afişarea finală este programată pe 18 august. Pentru a putea susţine proba scrisă din cadrul examenului, profesorii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: efectuarea unui stagiu de predare în specialitatea postului de cel puţin un an, calificativul pentru anul şcolar în curs „Bine” sau „Foarte bine” şi minimum media 8 la cele două inspecţii speciale la clasă desfăşurate pe perioada anului şcolar. Nota minimă de promovare a probei scrise este tot 8.

La examen pot participa şi absolvenţii de facultăţi neacreditate
O modificare a metodologiei de desfăşurare a Definitivatului le permite şi absolvenţilor de studii neacreditate sau neautorizate să susţină acest examen, începând cu sesiunea 2016, chiar dacă au depăşit vechimea prevăzută de lege. “Candidaţii care depăşesc vechimea prevăzută de lege pentru înscrierea la examenul naţional de definitivare în învăţământ, din cauza restricţionării accesului la examen ca urmare a faptului că specializările/programele de studii absolvite nu au fost acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu în baza unei hotărâri a Guvernului la data înscrierii la facultate, se pot înscrie la examen începând cu sesiunea 2016. În această situaţie, în calculul vechimii efective la catedră – în condiţiile prevăzute la articolul 11, alineatul (1) şi (2) din metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin ordinul ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4.802/2014 – nu se include perioada în care accesul la examen a fost restricţionat”, se precizează într-un document publicat la începutul lunii octombrie în Monitorul Oficial.

Trei şanse, în cinci ani
Profesorii susţin Definitivatul pentru a dobândi dreptul de practică în învăţământul preuniversitar. Aceştia se pot prezenta la Definitivat doar în maximum trei sesiuni, susţinute în cel mult cinci ani. Cei care pică examenul pot fi angajaţi în învăţământ doar pe perioada determinată, ca profesori debutanţi. În cazul În care un profesor care a luat Titularizarea pică Definitivatul în această perioadă de maximum trei sesiuni, el pierde calitatea de titular, pentru că i se desface contractul de muncă încheiat pe perioada nedeterminată.

Procent de promovare sub 50%, în vară
La nivel naţional, rata finală de promovare în sesiunea 2015 a examenului naţional de definitivare în învăţământul preuniversitar, după soluţionarea contestaţiilor, a fost de 49.25% (3.363 de candidaţi dintre cei 6.829 care au obţinut note la proba scrisă). La nivelul judeţului nostru s-au înregistrat: o notă de 10, 12 între 9 şi 9,99, 43 între 8 şi 8,99, două între 7 şi 7,99, 45 între 6 şi 6,99, 16 între 5 şi 5,99, 11 între 4 şi 4,99, o notă între 3 şi 3,99 şi două între 2 şi 2,99.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here