Bîlteni … la aniversare

429

Bîlteni este comuna noastră, o străveche vatră gorjenească, din partea central – sudică a județului Gorj. Este una dintre cele mai mari comune, ca suprafață și ca populație din județul Gorj. Cadrul natural este specific Piemontului Getic și este reprezentat prin dealul lui Bran, dealul Tolanul, care sunt străbătute de la N la S de valea și terasele Jiului Mijlociu, pe care se află cele cinci sate ale comunei Bîlteni (Moi, Vlăduleni, Bîlteni, Peșteana-Jiu, Cocoreni). Condițiile climatice, hidrologice și biogeografice au favorizat pe aceste meleaguri dezvoltarea vieții din cele mai vechi timpuri și până astăzi. Dovezi sunt urmele arheologice, cât și atestarea documentară ce aparține secolelor al XV-lea și al XVI-lea.
Resursele naturale, solurile fertile, bogăția apelor au atras oamenii din cele mai vechi timpur, iar ca urmare viața economică s-a dezvoltat continuu bazându-se pe extracția petrolului, gazelor naturale, cărbunelui, prelucrarea lemnului și argilei sau cultivarea plantelor și creșterea animalelor. Industrializarea accelerată a zonei a contribuit la modernizarea satelor, la o infrastructură complexă care poate transforma comuna într-un viitor oraș.
La dezvoltarea satelor din comuna Bîlteni un rol important l-a avut țăranul legendar “Dincă Scheleru” – personalitatea cea mai importantă și mai cunoscută a comunei, după cum reiese și din versurile următoare:
“Foaie verde, foi de boj
Cine-a fost odată-n Gorj
A fost Tudor și  Magheru
Și- a mai fost Dincă Scheleru”
A venit la Bîlteni din localitatea Schela de la poalele Vîlcanului și s-a căsătorit cu Maria Cilibiu. Aici s-a remarcat prin hărnicia și istețimea lui, devenind unul dintre cei mai cunoscuți gorjeni. S-a implicat în politica județului și a scoala primara dinca stoleruGorjului, dovadă sunt cele nouă mandate în Parlamentul României, unde a reprezentat cu cinste pe țăranul român și pe gorjeni. A contribuit la dezvoltarea economică a județului Gorj, prin semnalarea în parlamentul țării a bogățiilor de aici: antracitul de la Schela, petrolul și gazele din dealul lui Bran. A construit școli, biserici, case și mori, a ajutat tinerii să învețe carte, iar pe cei săraci să trăiască. În Bîlteni şi-a contruit o frumoasă gospodărie, o școală primară, o biserică, pe pământurile lui, cu fonduri financiare proprii. Prin tot ceea ce a făcut pentru bîltenari și gorjeni, a dat dovadă de patriotism local și dragoste pentru semenii săi. De aceea trebuie să-l cinstim în fiecare an și să-i aducem recunoștiința noastră.
Ziua de 21 Mai este ziua onomastică a lui Dincă Scheleru și ziua în care a donat comunității locale clădirea școlii primare care îi poartă numele. De aceea în fiecare an sărbătorim, ziua de 21 Mai, ca Ziua Liceului Tehnologic Bîlteni, iar începând cu anul trecut și Ziua Comunei Bîlteni.
dinca stoleruPentru aceasta  propunem comunității locale ca școala primară să fie transformată în  “școală muzeu”; de asemenea, monumentului de la Valea Vladului să i se facă un postament și un amplasament corespunzător; un monument (statuie)  în curtea școlii primare.
Închei cu versurile adresate lui Neica Dincă pentru cinstirea memoriei sale:
“Neică Dincă, Neică Dincă
Gorjean mândru, fără frică
Ce-ai slujit în Parlament
Ţăranii, cu devotament
Că ai sprijinit țăranii
Și-ai iubit toți bîltenarii
De aceea te iubim, te prețuim
Și în fiecare an, noi te cinstim”
(pe 21 Mai)
Prof.  Dinu Mărgulescu, Liceul Tehnologic Bîlteni

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here