Au început înscrierile la concursul de admitere la INM

202

Institutul Naţional al Magistraturii a publicat marţi calendarul şi datele de interes referitoare la concursul de admitere în cadrul INM. Cei interesaţi pot depune cererile de înscriere la tribunale sau, după caz, la parchetele de pe lângă acestea, până pe data de 16 iulie.

Concursul se organizează pentru ocuparea unui număr de 200 de locuri de auditori de justiţie. Din cele 200 de locuri, 100 sunt alocate pentru ocuparea funcţiei de judecător şi 100 pentru ocuparea funcţiei de procuror. La concursul de admitere la INM se poate înscrie orice persoană care îndeplineşte cumulativ următoare condiţii: are cetăţenia română, domiciliul în România şi capacitate deplină de exerciţiu; este licenţiată în drept; cunoaşte limba română; nu are antecedente penale sau cazier fiscal. Cererile pentru înscrierea la concurs se depun până pe data de 16 iulie, la tribunale sau, după caz, la parchetele de pe lângă acestea, în ale căror circumscripţii domiciliază candidaţii. Dosarele de înscriere trebuie să conţină următoarele documente: cererea tip de înscriere; certificat de naştere, în copie certificată pentru conformitate de candidat; actul de identitate, în copie certificată pentru conformitate de candidat; diploma de licenţă sau adeverinţa provizorie, în copie legalizată; chitanţă de plată a taxei de înscriere; certificatul de cazier judiciar; certificatul de cazier fiscal.

Prima probă, pe 25 august
Examinarea candidaţilor se va face în două etape. Prima etapă este eliminatorie şi constă în susţinere a două probe scrise: un test tip grilă de verificare a cunoştinţelor juridice la disciplinele drept civil, drept procesual civil, drept penal şi drept procesual penal (25 august) şi un test tip grilă de verificare a raţionamentului logic (8 septembrie). A doua etapă se va desfăşura în perioada 20-30 septembrie şi constă în susţinerea unui interviu. Rezultatele finale vor fi afişate în data de 2 octombrie.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here