Apel pentru selecţia dascălilor în grupurile de lucru pentru evaluările naţionale

262

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) organizează selecţie pentru completarea grupurilor de lucru pe discipline în vederea pregătirii evaluărilor competenţelor fundamentale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a din anul şcolar 2015-2016. Termenul limită de înscriere este 22 septembrie, iar rezultatele selecţiei vor fi afişate pe 8 octombrie. Înscrierea candidaţilor se face la adresa web http://www.rocnee.eu.

Cadrele didactice selectate vor desfăşura activităţile de proiectare, verificare, traducere şi validare a itemilor/testelor şi a caietelor cadrului didactic, conform procedurilor specifice CNEE. Selecţia cadrelor didactice în grupurile de lucru pe discipline se face pe baza competenţei şi a experienţei acumulate şi probate, precum şi pe baza disponibilităţii manifestate pentru implicarea în activităţile de pregătire a evaluărilor naţionale din anul şcolar 2015-2016. Pentru a se putea înscrie la procesul de selecţie, candidaţii trebuie să fi desfăşurat activităţi de predare-învăţare-evaluare, în ultimii trei ani şcolari în învățământul primar (pentru EN2 și EN4), respectiv în învățământul gimnazial (pentru EN6), să aibă abilităţi de operare pe calculator, experienţă în activităţi de evaluare educaţională, altele decât cele de evaluare curentă (membru în comisii naţionale/zonale/locale de evaluare, membru în proiecte axate pe evaluarea didactică, absolvent al unor cursuri/stagii specifice de formare în evaluare etc.), dar şi disponibilitatea de a participa, pe parcursul anului şcolar 2015-2016, la activităţile desfăşurate individual şi în echipă, la CNEE. Nu pot participa persoanele care au rude sau afini până la gradul IV ce vor susţine evaluările naționale la care aceştia s-au înscris. Au prioritate, în ordinea următoare, cadrele didactice care: au absolvit cursuri/module care vizează problematica specifică activităţilor de evaluare, au titlul ştiinţific de doctor sau au absolvit un masterat/un curs postuniversitar în domeniul disciplinei sau în domenii conexe celui pentru care aplică şi au gradul didactic I, II sau definitiv.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here