Anunțul Casei de Pensii Gorj: Ajutorul de deces se poate încasa prin cont bancar

1451

Casa Județeană de Pensii (CJP) transmite gorjenilor care beneficiază de ajutorul de deces că plata se poate face prin toate modalitățile prevăzute și anume: în numerar, prin casieria instituției; cu mandat la domiciliul solicitantului, prin intermediul serviciilor poștale; în cont bancar.

,,Astfel, având în vedere contextul implementării strategiei de digitalizare la nivelul instituțiilor publice din România, Casa Județeană de Pensii Gorj, recomandă beneficiarilor săi încasarea ajutorului de deces prin cont bancar. În aceste condiții, persoanele care fac dovada că au suportat cheltuielile de deces pentru un asigurat/pensionar/membru de familie al acestora, cu ocazia depunerii documentelor de acordare a ajutorului de deces, vor mai prezenta și un extras de cont cu codul IBAN al cărui titular este solicitantul”, a transmis conducerea CJP Gorj.

2.344 de ajutoare, plătite de CJP în acest an
Potrivit lui Valentin Stegăroiu, directorul CJP Gorj, de la 1 ianuarie și până la 31 august a.c., instituția a plătit un număr total de 2.344 de ajutoare de deces, valoarea totală achitată pentru acestea fiind de 15.348.630 de lei. În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces se acordă unei singure persoane care poate fi: soţul supravieţuitor; copilul; părintele; tutorele; curatorul; oricare persoană care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile provocate de deces, dacă nu există altă solicitare din partea persoanelor menţionate mai sus. Ajutorul de deces nu poate fi mai mic decât valoarea caștigului salarial mediu brut. Anul acesta, ajutorul de deces pentru pensionari și persoane asigurate este de 6.789 de lei, iar pentru membrii de familie ai asiguratului sau pensionarului, suma este de 3.395 de lei. Această sumă se acordă, conform legii, în maxim trei zile lucrătoare de la solicitare de către: casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului respectiv al unui membru de familie al acestuia; instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia. Actele care trebuie depuse alături de cererea de solicitare sunt: acte de stare civilă din care să reiasă gradul de rudenie cu decedatul, dovada suportării cheltuielilor ocazionate de decesul pensionarului, declaraţie pe propria răspundere că a suportat cheltuielile, copie după certificatul de deces, certificatul de deces în original, copie act de identitate. Dreptul asiguraţilor la ajutorul de deces nu este condiţionat de îndeplinirea stagiului de cotizare.
Izabella Molnar