Angajări la Primăriile Padeş şi Scoarţa

287

Primăriile din judeţ sunt în febra concursurilor! Dacă unele recrutează asistenţi medicali ori simpli muncitori, la Scoarţa şi Padeş se caută acum inspectori de specialitate.

Primăria comunei Padeș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei contractuale de execuţie temporar vacante, de inspector de specialitate, studii superioare în Compartimentul Agricultură, fond funciar şi agricultură, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Padeş. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul agronomie, horticultură, inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală, zootehnie, ingineria mediului, ştiinţe juridice, ştiinţe administrative; vechime în specialitatea studiilor de minimum 6 luni. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 27 februarie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 2 martie 2017, ora 10.00 – proba interviu.
Şi Primăria comunei Scoarţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie, vacante de inspector, clasa I, gradul profesional superior – aflat în Compartimentul cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Scoarţa. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 9 ani. Concursul se va organiza astfel: 2 martie 2017 – termenul limită de depunere a dosarelor; 15 martie 2017, ora 11.00 – proba scrisă; 17 martie 2017, ora 11.00 – proba interviu.
Dosarele de înscriere la concursurile demarate pentru ocuparea posturilor amintite mai sus se depun la sediul Primăriei Padeş, respectiv Scoarţa, şi trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care arată efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care dovedesc vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here