Angajări la Direcţia Sanitar-Veterinară

285

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Gorj organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a următoarelor funcţii contractuale de execuţie, temporar vacante, în cadrul Serviciului Laborator Sanitar Veterinar şi pentru Siguranţa Alimentelor: inginer, gradul I; asistent veterinar, treapta II. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor contractuale sunt: pentru postul de inginer – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ingineria produselor alimentare, specializarea ingineria produselor alimentare, chimie, vechime de minimum 4 ani; pentru postul de asistent veterinar – studii medii liceale veterinare absolvite cu diplomă de bacalaureat, vechime de cel puţin 5 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 12 august 2016, ora 15.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 25 august 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 26 august 2016, ora 11.00 – proba interviu. Dosarele de înscriere la concursul demarat pentru ocuparea posturilor amintite mai sus trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here