3800 de gorjeni beneficiază de ajutor social

254

Condiţiile de acordare a ajutoarelor sociale au fost modificate, potrivit unui act normativ publicat recent în Monitorul Oficial. În plus, s-a majorat şi termenul până la care pot fi achitate taxele şi impozitele pentru cei care primesc ajutor social, alocaţie pentru susţinerea familiei sau indemnizaţie pentru creşterea copilului.

“La data de 30.09.2012 Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Gorj a avut în plată un număr de 3.702 beneficiari de ajutor social”, a precizat Monica Podaru, şefa Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale.
Condiţiile de acordare a ajutoarelor sociale au fost modificate, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 166, publicată în Monitorul Oficial nr.699/11.10.2012. Până în prezent, la stabilirea venitului net lunar al familiei sau al persoanei singure, se luau în considerare toate veniturile membrilor, adică inclusiv cele care proveneau din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suporta, precum şi din obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale.
De la aceste obligaţii legale erau exceptate bursele de studiu şi cele sociale, dar şi sprijinul financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu”.

Excepţii de la regulă
Noul act normativ completează această listă astfel încât, acum vor fi exceptate şi: alocaţia pentru susţinerea familiei, bugetul personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi ajutoarele de stat pentru producătorii agricoli. S-a instituit obligaţia beneficiarilor, care au drepturile stabilite de cel puţin 6 luni, de a-şi achita obligaţiile legale faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate pentru menţinerea drepturilor. Sunt exceptate de la această obligaţie persoanele singure care se ocupă de creşterea şi îngrijirea unuia sau mai multor copii. Conform prevederilor legale, odată stabilit dreptul la ajutorul social, titularul acestui ajutor are obligaţia de a depune o declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membri acesteia. Această declaraţie va conţine obligatoriu datele de identificare ale titularului şi membrilor familiei şi va fi depusă din 3 în 3 luni la primăria de care aparţine titularul ajutorului. Până acum, documentul se depunea la fiecare 6 luni.

Anchete sociale, la 6 luni
În plus, s-a modificat şi termenul la care primarii dispun efectuarea de anchete sociale pentru a observa dacă se respectă condiţiile de acordare a dreptului la ajutorul social. Astfel, potrivit vechilor reglementări, anchete se efectuau la interval de 3 luni sau ori de câte ori era nevoie, în timp ce potrivit noilor modificări legislative, s-a stabilit ca acestea să se desfăşoare la interval de 6 luni.

Obligaţii, pentru a nu pierde dreptul la ajutor social
Pentru a-şi putea menţine dreptul la ajutorul social, beneficiarii trebuie, conform noilor prevederi, să-şi achite taxele şi impozitele pentru bunurile pe care le deţin în proprietate. Această obligaţie trebuia îndeplinită până la 31 ianuarie a fiecărui an, dată la care se efectua şi verificarea acestei condiţii. Până în prezent, dacă beneficiarii nu-şi plăteau taxele şi impozitele până la data respectivă, primarul suspendă acordarea ajutorului social pe o perioadă de 5 luni, începând cu drepturile aferente lunii februarie. De-acum însă, termenul de achitare a impozitelor s-a majorat, până la data de 31 martie a fiecărui an, astfel încât suspendarea ajutorului va fi dispusă de către primar începând cu luna aprilie. Mai mult decât atât, noul act normativ stabileşte că persoanele singure care se ocupă de creşterea si îngrijirea unuia sau mai multor copii nu sunt obligate să achite taxele şi impozitele, menţinându-şi, chiar dacă nu plătesc, drepturile de ajutor social.
Andrada Bărăitaru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here