28 de rentieri gorjeni și-au vizat carnetele la APIA Gorj! Termen, 31 august!

520

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că pentru obţinerea sumei de bani reprezentând renta viageră agricolă aferentă anului 2019, rentierii agricoli își pot viza și prin intermediul mijloacelor electronice carnetele.

Campania a debutat la data de 2 martie şi se va încheia la 31 august 2020.
Pentru obţinerea vizei, rentierii se pot prezenta personal ori prin mandatar/curator/tutore, la oricare Centru Judeţean APIA Gorj, cu următoarele documente, în original: carnetul de rentier agricol; actul de identitate al solicitantului; decizia de la comisia de expertiză medicală – pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I și II / decizia de la comisia de expertiză medicală și decizia de pensionare la limită de vârstă – pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I și II a cărei pensie de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă; procură notarială autentificată/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal; contractul/contractele de arendare încheiat/încheiate până la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor Legii arendării nr. 16/1994 cu modificările şi completările ulterioare), sau încheiat/încheiate după data de 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor Codului civil). Legea nr. 16/1994 a fost abrogată prin art. 230 lit. r) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011; extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul României, în lei. (extrasul se depune opţional); declarația pentru obţinerea vizei anuale conform modelului din Anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor „titlului XI Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, norme aprobate prin Ordinul nr. 1272/2005.Potrivit lui Mihai Versin, directorul executiv al APIA Gorj, aceste documente pot fi transmise și online, sau dacă nu este posibil acest lucru, rentierii vor veni cu actele la sediul APIA, însă nu vor interacționa cu angajații, ci vor lăsa documentele aferente la portarul instituției.

28 de rentieri au obținut deja viza
„La nivelul județului Gorj, în acest an, sunt așteptați aproximativ 44 de rentieri pentru obţinerea vizei. În anul 2019, au fost vizate 44 carnete de rentieri agricoli, pentru o valoare de 56.616,36 de lei (12.166,45 de euro) şi pentru o suprafaţă totală de 140,51 ha. De la debutul campaniei de vizare a carnetelor, respectiv 1 martie 2020 și până în prezent, 28 de rentieri și-au vizat carnetele. În cazul lor avem o suprafață arendată de 26,65 ha și una vândută de 74,72 ha, cu o sumă de plată aferentă de 41.782 de lei. Așteptăm în continuare ca rentierii din județ să depună online documentele solicitate, noi le analizăm și dacă mai este nevoie de alte date, le solicităm să vină la noi, fie să le transmită tot online. Precizăm că cei care au posibilitatea să facă acest lucru online, pot veni la sediul nostru, însă vor lăsa documentele la portarul instituției, fără să interacționeze cu angajații noștri”, a declarat Mihai Versin, directorul executiv al APIA Gorj.Plata rentei viagere agricole se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, prin mandat poştal sau virament bancar. Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2019 poate fi încasată de moştenitorii săi, cu condiţia respectării prevederilor art.8 din Legea 247/2005 Titlu XI, și a depunerii la APIA Gorj, până la data limită 15.10.2020, a cererii de moștenitor însoțită de următoarele documente justificative: carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu în original); copie a certificatului de deces, copie a actului de succesiune (certificat de moştenitor sau certificat de calitate de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula ,,definitivă”); copie B.I/C.I./paşaport al moştenitorului; împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original-dacă e cazul); extras de cont pe numele moștenitorului. La depunere se prezintă documentele în original în baza cărora funcționarul APIA va certifica pe copia depusă la dosarul rentierului ,,conform cu originalul”. Pentru persoanele pentru care s-a efectuat plata până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, dar care nu au intrat în posesia rentei, procedura de plată se poate relua și după acest termen până la 3 ani de la data-limită anuală de plată, inclusiv în caz de deces, către moștenitorii acestora.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here