10 noiembrie, termen pentru mai multe obligaţii fiscale

292

Până mâine inclusiv, o parte dintre contribuabilii gorjeni trebuie să depună la organele fiscale abilitate din teritoriu ori la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj o serie de declaraţii fiscale. Este vorba despre: Formular 010 Declaraţie de înregistrare fiscală / Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică se completează de persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică. Declaraţia de înregistrare se completează la înfiinţare, iar declaraţia de menţiuni se completează când se modifică datele declarate anterior.
De asemenea, data de 10 noiembrie este termen pentru depunerea următoarelor: Formular 020 Declaraţie de înregistrare fiscală / Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal – se completează de persoanele fizice, altele decât cele care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere; Formular 070 Declaraţie de înregistrare fiscală / Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. Au obligaţia depunerii acestor ultime declaraţii persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. Sunt exceptaţi contribuabilii care desfăşoară exclusiv activităţi într-o formă de asociere. Declaraţia se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent, sau la poştă prin scrisoare recomandată.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here