Weber vede dreptul de proprietate asupra terenurilor drept ,,Problemă de interes național”!

203

Comunicat de presă- deputat Mihai Weber:

Deoarece urmare a aderării la U.E. s-a negociat liberalizarea graduală a vânzării de terenuri în România, iar situația economico-socială a concetățenilor este sub media europeană, s-a ajuns în situația ca, în plan național să se înregistreze un fenomen major de transfer de proprietate de la cetățenii români către cetățeni străini,  U.E. sau non U.E. Studiile arată că există un fenomen amplu de dobândire a terenurilor agricole din Europa de Est de către cetățeni străini din afara U.E. în sensul că 20-30% din terenul arabil al țării aparține cetățenilor străini din U.E., în timp ce alte 10% aparțin unor persoane rezidente în alte state decât cele U.E. Din estimările Transnational Institute, aproximativ 5,3 milioane de hectare (40% din aproximativ 13,3 milioane de hectare teren agricol) sunt exploatate de străini. În plus, analizând efectele asupra economiei locale, studiul arată că numărul exploatațiilor de acest gen au dus la creșterea numărului de șomeri din agricultură, dar și a celor care pleacă din țară pentru a-și găsi un loc de muncă.

Observând că problema sesizată se subsumează domeniului securității naționale, am considerat că este necesară o abordare dinamică și responsabilă a acesteia din partea tuturor factorilor competenți.

Astfel, împreună cu câțiva colegi am depus inițiative legislative prin care am solicitat modificarea cadrului normativ incident, rezultatul acestora nefiind cel dorit, ambele Camere ale Parlamentului, Guvernul, Ministerul Afacerilor Externe respingând inițiativa, argumentând că o modificare de acest fel ar genera o discriminare, însă se omite faptul că nivelul salariului mediu în țară nu a ajuns în prezent la nivelul expectat la momentul aderării, astfel că, ne confruntăm cu o lipsă a egalității de tratament al cetățeanului român membru al U.E. prin prisma faptului că are aceleași obligații ca și ceilalți cetățeni ai statelor membre U.E., dar având posibilități financiare net inferioare are doar un drept la nivel declarativ, de a i se respecta proprietatea, dar nu și exercițiul acestui drept.

Am cerut formularea unor răspunsuri scrise, în termene legale, cabinetului Primului Ministru Dacian Cioloș, precum și Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care să evidențieze setul de măsuri pe care le-au dispus organele competente  în vederea soluționării acestei probleme și dacă a fost demarat procesul de notificare a U.E. în materie, însă nu am primit niciun răspuns.

Am trimis o notificare și către Consiliul Suprem de Apărare a Țării, în urma căreia am primit răspuns de la Administrația Prezidențială, trimis de către consilierul prezidențial care  spune că dezbaterile publice asupra acestei tematici sunt focalizate pe modificarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglemetare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului.

Deoarece Administrația Prezidențială și/sau CSAT nu sunt învestite cu prerogativă constituțională a inițiativei legislative, aceasta s-a adresat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, instituție responsabilă legal în domeniu,  pentru clarificări.

Deși domnul Ministru Irimescu a fost rugat, prin întrebarea din luna iulie, să relateze care sunt condițiile existente în legislația altor state europene în materie, care este statistica referitoare la stadiul deținerii de către străini, fie ei persoane fizice sau juridice, cu titlu de proprietate a terenurilor în România și evoluția acestui proces din momentul aderării la U.E. până în prezent, precum și care este statistica referitoare la stadiul deținerii de către români cu titluri de proprietate a terenurilor în alte state, dar și  câți cetățeni străini (persoane fizice sau juridice) dețin titluri de proprietate a unor terenuri în alte state europene, acesta nu a binevoit să răspundă, dar a știut să preia ideea și să iasă pe toate posturile de televiziune să spună că se lucrează la o examinare atentă a acestei tematici și că propunerile înaintate ministerului urmează să se materializeze într-un act normativ, care, la data finalizării sale, va fi adus la cunoștința publicului prin afișare pe site-ul instituției. Acest răspuns fiind trimis și CSAT-ului ca urmare a solicitării acesteia.

Eu încă mai aștept  răspunsul domnului Cioloș prin care să relateze care este setul de măsuri dispuse în sensul soluționării acestei probleme de interes național și dacă a fost demarat procesul de notificare a U.E. în materie.

În funcție de răspunsurile primite, voi demara, cu ajutorul colegilor, o nouă inițiativă legislativă și opinez că în vederea soluționării optime a acestei probleme de interes național, este necesară consultarea publică și obținerea unui consens național, acest lucru fiind posibil doar printr-un referendum.

1 COMENTARIU

  1. ,,,,,,este necesară consultarea publică și obținerea unui consens național ??????? Tot asa cum ai facut cand ai taiat 200 de nuci seculari in livada de la Susita sa construiesti service ul auto dle ,,,,deputat ?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here