Un poet bilingv

211

Zilele trecute mi-a parvenit o cărticică apărută în 2014, adevărată carte de buzunar (14/10cm) bilingvă, intitulată “Mitograme lirice sau migrafie în azur / Lyrische Mythogramme oder Auswanderung in Azurblau” însumând 79 de pagini şi conţinând 36 de poezii în limba română şi tot atâtea în germană, de la patru versuri până la cincisprezece, aparţinând poetului gorjean Dumitru Dănău.
De subliniat faptul că el este şi traducătorul propriilor versuri în germană.
Poeziile respiră seninătate, sunt scrise cu un condei exersat şi vorbesc despre om-poet şi existenţă.
Metaforele preferate de poet sunt “soare”, “trandafiri” şi aceştia “roşii” şi “inima”.
Deja în primul poem intitluat “Prefaţă”, poetul afirmă: “fără adjective este / POEZIA MEA…/ adică: /obiectuală, / evenimenţială, / interogativă…/ …ca cerul, / ca apele, / ca viaţa…/ esenţa nu are nevoie / de epitate…” (p.4).
În poemul “Punere în gardă”, format din trei distihuri, poetul scrie: “dacă zăriţi un curcubeu, /să ştiţi: el e sufletul meu! // dacă vă sărută o stea, / să ştiţi: e neliniştea mea!” (p. 38). Varianta în germană nu este o traducere ad-litteram a celei româneşti, ci primele două strofe sună astfel traduse în română: ”zărim curcubeu, valuri?/o, Doamne: acestea sunt multele mele suflete!// vă sărută adesea un luceafăr?/ o, Doamne: acesta este visul meu în sâmbure”.Chiar şi titlul este schimbat:”Eliberat de demoni”.
Interesant este şi poemul “Zăpezile”(p. 70), în varianta în germană cu titlul “Să ne gândim”.
Iată cum sună primele două strofe / termine în română: “mi-ai spus: să iubim ca pe flori / zăpezile/ pentru că-s mai curate decât noi // i-am spus: să le iubim până în / clipa / când vom fi stea sau noroi” (p. 70). Versiunea în germană s-ar putea traduce astfel: “încet mi-ai murmurat: să iubim şi zăpada / aşa de mult ca pe un Christos, / fiindcă el este mai curat decât noi // încet ,i-am şoptit: / să-l iubim pe acesta până în ziua, / în care noi în lumea aceasta / stele vom fi sau crâng”.
La pagina 76, “În loc de prefaţă”, poetul defineşte astfel “mitograma”: “O prefigurare  rapid-succintă a întregului…Forma liric-ludică este doar un exerciţiu de a transcende anecdoticul, mizând pe o engramă de paradis”.
În concluzie, un interesant poet bilingv, care încearcă şi reuşeşte să creeze un univers liric propriu şi original.
Mircea M. POP  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here