Un nou consilier pentru Centrul “Brâncuşi”, condus de Strâmbulescu

268

Centrul de Cercetare, Documentare şi Promovare “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, condus de directorul Doru Strâmbulescu, organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie, vacante, de consilier, gradul profesional IA la Compartimentul Financiar-Contabilitate, Juridic, Resurse Umane.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului de minim 7 ani. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 31 octombrie 2016, ora 16.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 7 noiembrie 2016, ora 11.00 – proba scrisă; 9 noiembrie 2016 – proba interviu.
Dosarele de înscriere la concursul demarat pentru ocuparea postului amintit mai sus trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here