Ultima zi de înscriere la Titularizare

888

Astăzi, este ultima zi în care cadrele didactice, ce vor să participe la sesiunea 2020 a concursului național de ocupare a posturilor didactice, își mai pot depune dosarele de înscriere. Candidaţii, care din motive obiective nu se pot deplasa la centrul de înscriere de la Școala Gimnazială ,,Constantin Săvoiu” Târgu-Jiu, se pot înscrie online.

Se pot înscrie la concurs atât candidaţii absolvenţi cu studii finalizate în anii precedenţi, cât şi absolvenţii promoţiei 2020, dar aceștia din urmă trebuie să facă dovada, în momentul înscrierii, prin adeverinţă în original, că sunt în an terminal de studii şi că vor susţine examenul de absolvire în anul 2020. În mod excepțional, absolvenții promoției 2020 (ai studiilor medii/postliceale/universitare de licență/universitare de masterat/departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverința de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere în ziua susținerii probei scrise.
Absolvenții promoției 2020 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului naţional numai după prezentarea adeverinței de absolvire a studiilor / programului de pregătire psihopedagogică. Conform calendarului concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, verificarea și validarea dosarelor candidaților se va face de către comisia județeană de organizare și desfășurare a concursului în perioada 17 – 21 iulie 2020, iar lista candidaților înscriși va fi afișată, pe site-ul și la avizierul IȘJ Gorj, la data de 22 iulie 2020. Proba scrisă se va desfășura în data de 29 iulie 2020. Primele rezultate vor fi afișate pe 4 august. Contestațiile vor fi depuse în perioada 4 – 5 august. Acestea pot fi transmise și prin poștă electronică, până la 12.00, în data de 5 august 2020, situație în care candidatul anexează la contestația transmisă și cartea/buletinul/ adeverința de identitate. Numărul de înregistrare se comunică candidatului prin poștă electronică și prin afișare pe site-ul inspectoratului școlar. Rezultatele finale vor fi publicate pe 11 august. Titularizarea este angajarea într-o școală, pe o perioadă nedeterminată. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obţină minimum nota 7 la proba scrisă. Pentru angajarea pe perioada determinată, candidații trebuie să obţină minimum nota 5 la proba scrisă. Posturile didactice/catedrele vacante/ rezervate publicate pentru concurs se repartizează de comisia județeană de organizare şi desfășurare a concursului, conform precizărilor Ministerului Educației şi Cercetării. Repartizarea posturilor/catedrelor se realizează în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, în limita numărului de posturi didactice/catedre vacante/rezervate din lista afișată pentru concurs, cu respectarea condițiilor Metodologiei.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here