Tudor Vladimirescu, omagiat în Banat

261

Tudor vladimirescuÎn Timişoara, la Sala de Festivităţi a Cercului Militar din Piaţa Libertăţii Nr.3 , se desfăşoară sâmbătă 17 decembrie 2011 începând cu orele 09:45 SIMPOZION NAŢIONAL PENTRU OMAGIERE EVENIMENTE ŞI PERSONALITĂŢI ISTORICE, cu temă principală 190 ANI DE ISTORIE MODERNĂ ÎN ROMÂNIA DE LA REVOLUŢIA CONDUSĂ DE TUDOR VLADIMIRESCU ÎN ANUL 1821 şi CONSOLIDAREA MEDIULUI ASOCIATIV ÎN SLUJBA SOCIETĂŢII CIVILE, urmată de un

spectacol cultural artistic, susţinut de conducerea a două Asociaţii şi Fundaţii, prin Roman CISTELECAN şi Gavril PUŞCAŞ cu activitate efectivă tot în cadrul Cercului Militar Timişoara. Cu acest prilej se prezintă expuneri de specialitate legate de tema simpozionului de către Dl. Senator prof. univ. dr. ing. Nicolae ROBU, Dl. Primar al Municipiului Timişoara prof. univ. dr. ing. Gheorghe CIUHANDU, Dl. G-ral. Bg. Gheorghe SIMINA, Avocat dr. Teofil HAICA, D-na. ing. Maria GRAPINI, Dl. Ing. dipl. Răzvan HRENOSCHI, D-na jurist Corina ROŞU CIOBANU, D-na. ec. ing. Leontina PRODAN şi respectiv moderatorul şi coordonatorul evenimentului Dl. ec. dr. Sevastian BĂLESCU preşedinte executiv la „Asociaţia Ştiinţifică pentru Consolidare Mediu Asociativ”, care are ca nucleu fondator Sucursala Timişoara – 1984 a „Fiii Gorjului” – de pretutindeni care şi-au asumat şi rolul de organizatori împreună cu Consiliul Judeţean Timiş, Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş, Cercul Militar Timişoara, reprezentanţi de Asociaţii şi Fundaţii din judeţul Timiş. Structura asociativă Fiii Gorjului realizată pe principiul teritorialităţii, încă din anul 1984, în Timişoara, după un model al Ligii Culturale Fiii Gorjului cu sediul în Bucureşti, se bucură de sprijinul deosebit din partea reprezentanţilor Administraţiei Publice Judeţene şi Municipale cu respectarea prevederilor cap. VIII din Legea nr. 246 / 2005, continuatoarea Legii nr. 21 din 1924, cu privire la Asociaţii şi Fundaţii şi respectiv relaţia dintre acestea ca Mediu Asociativ în soluţionarea aspectelor privitoare la rolul socieţăţii civile. Se poate preciza fără rezervă, că această structură asociativă a fost asimilată şi nu tolerată, prin activităţile sale şi cu recunoaştere în cuprinderea activităţilor în Agenda Culturală a Judeţului Timiş, drept pentru care se cuvine să adresăm mulţumiri şi aprecieri domnului Preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş, Constantin OSTAFICIUC şi respectiv Dl. Director Răzvan HRENOSCHI al Direcţiei de Cooperare şi Informare pentru sprijinul deosebit acordat în anul omagial 2011, şi în special pentru editarea unei cărţi de omagiere a unei personalităţi istorice gorjene, respectiv „Tudor Vladimirescu – omagiat şi comemorat în Banat” cu autor Sevastian BĂLESCU, carte ce s-a dovedit a fi singură într-un an omagial scrisă de un autor ce nu se pretinde scriitor ci doar un fiu al Gorjului preocupat de omagierea evenimentelor istorice şi a personalităţilor gorjene. O contribuţie deosebită pentru reuşita acţiunilor ce se desfăşoară în Timişoara de către Fiii Gorjului, ca structură asociativă din anul 1984, organizată mai apoi ca entitate juridică „Asociaţia Ştiinţifică pentru Consolidare Mediu Asociativ”, o are conducerea Garnizoanei Timişoara şi respectiv conducerea Cercului Militar împreună cu Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere, prin contracte de parteneriat, care asigură spaţiu pentru desfăşurarea evenimentelor, iar pentru anul 2011, Dl gen. bg. Gheorghe SIMINA şi-a adus o contribuţie deosebită prin prezenţa şi acordarea de diplome participanţilor, iar Dl. Maior Jurist Nicolae DRĂGAN a asigurat cele mai prielnice condiţii pentru ca evenimentele organizate să aibă şi un caracter de solemnitate. Tot cu prilejul acestui eveniment va fi comunicată Agenda Evenimentelor pentru anul 2012 atât a Sucursalei Timişoara 1984 a Fiii Gorjului-de pretutindeni cât şi pentru „Asociaţia Ştiinţifică pentru Consolidare Mediu Asociativ”, care începând cu luna februarie 2012 vor asigura realizarea unui proiect deosebit „MEMORIAL BRÂNCUŞI 2012” la Timişoara şi în alte localităţi printre care Municipiul Cluj-Napoca, cu sprijinul şi contribuţia deosebită a Instituţiilor de Artă şi Cultură care şi-au oferit disponibilitatea ca în luna martie 2012 cu ocazia comemorării a 55 ani de la trecerea în nefiinţă a marelui sculptor Constantin Brâncuşi la Paris, să se poată oferi celor interesaţi un adevărat eveniment binestructurat pentru care vom prezenta o consolidare după analizele de detaliu cu Instituţiile de Artă şi Cultură din Municipiul Timişoara şi Municipiul Cluj-Napoca, cu persoane ce şi-au dovedit interesul în susţinerea credibilă a valorii operelor lui Brâncuşi printre care ing. dipl. dr. Doina FRUMUŞELU, fiică a Gorjului, cu domiciliul şi locul de muncă în Bucureşti, cunoscută şi recunoscută ca mare cercetător, mai mult în afara graniţelor decât în ţară, iar pentru luna martie 2012 se doreşte ca prin lansarea celor 2 cărţi din cele peste 20 scrise de aceasta, ce se află pentru editare în Timişoara, dintre care una bilingvă, la editura Eurostampa, să se poată face dovada că Mediul Asociativ împreună cu reprezentanţii Administraţiilor Publice Locale şi Centrale realizează raporturi constructive pentru scopuri comune şi utile societăţii civile. Avem toată convingerea că atât conducerea judeţului Timiş cât a Primăriei Municipiului Timişoara, care şi-au dovedit tot timpul disponibilitatea pentru acţiuni de anvergură culturală, aici la Timişoara, vor acorda sprijin Instituţiilor de Cultură şi Artă şi a organizatorilor, ca prin documente absolut credibile să se poată obţine fondurile necesare pentru consolidarea unui program de desfăşurare până cel puţin la data de 20 februarie 2012, după întoarcerea de la acţiunile ce se desfăşoară în Municipiul Cluj-Napoca în preajma zilei de naştere, 17 februarie 1876, a lui Constantin Brâncuşi, acţiuni ce se desfăşoară sub directa coordonare a Doamnei Doina FRUMUŞELU din Bucureşti şi cu participarea conducerii Sucursalei Timişoara – 1984, a Fiii Gorjului-de pretutindeni prin noul său Consiliu Director, respectiv Preşedinte Executiv dr. Horaţiu Constantin URECHESCU, Vicepreşedinte Jurist Eugenia PITICEA şi directori de specialitate Nicoleta CONSTANTINESCU, Horaţiu BĂLESCU, Alina MURAREŢU, Sabina NISTOR, Aloisa PETRUCEAN, Dumitru DINULESCU şi nu în ultim rând preşedintele de onoare Sevastian BĂLESCU care a condus această structură timp de 27 ani, respectiv din anul 1984 până în octombrie 2011, când s-a ales un Consiliu Director format din tineri a cărei medie de vârstă nu depăşeşte 30 ani. Odată cu noua conducere s-a realizat un site şi structuri moderne de comunicare pe Facebook, renunţându-se la registrele ponosite folosite în cei 27 ani, metode moderne de convocare şi comunicare atât între membrii componenţi titulari şi membrii de onoare cu alte Asociaţii şi Fundaţii, cu reprezentanţi ai Administraţiei Publice Locale şi Centrale precum şi un număr foarte mare de persoane interesate.

ALINA MURAREŢU, SEVASTIAN BĂLESCU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here