Termen pentru depunerea unei declaraţii la Fisc

262

Ultima zi a lunii februarie, respectiv 28 februarie inclusiv, este data limită până la care plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor din judeţul Gorj au obligaţia să depună declaraţia privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit – formularul 205 -, la organul fiscal competent, mai precis la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj, pentru veniturile obţinute în anul 2016. Veniturile pentru care există obligaţia depunerii formularului 205 sunt cele din dividende, dobânzi, lichidarea unei persoane juridice, din premii, din jocuri de noroc cu impunere finală, precum şi veniturile din alte surse aşa cum sunt menţionate la art. 114 respectiv art.117 din Codul fiscal.
Formularul 205 se depune şi de către organizatorii / plătitorii de venituri din jocuri de noroc sau intermediarii / societăţile de administrare a investiţiilor / societăţile de investiţii autoadministrată, pentru veniturile pentru care nu au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe venit, potrivit titlului IV din Codul fiscal, şi anume: câştiguri / pierderi din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar, definit potrivit legii şi venituri din jocuri de noroc la distanţă şi festivaluri de poker.
Nu au obligaţia depunerii declaraţiei informative – D 205, pentru veniturile declarate în formularul 112, contribuabilii gorjeni care au obligaţia depunerii Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit. Astfel, plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor, din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, din pensii, din arendare, precum şi persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit/venit microîntreprindere, asociate cu persoane fizice pentru care persoanele juridice au obligaţia calculării reţinerii şi plăţii impozitului datorat de persoana fizică, nu depun formularul 205.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here