Termen pentru declaraţiile fiscale

317

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală informează contribuabilii privind calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna august 2015. Astfel, gorjenii trebuie să ţină cont de primul termen pentru declararea obligaţiilor fiscale, şi anume ziua de 5 august. Mâine este termenul limită pentru depunerea Declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România – Declaraţia 092. Aceasta se depune de către contribuabilii înregistraţi în scop de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul şi care au efectuat o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, fiind astfel obligaţi să‑şi modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar. Declaraţia se depune la organul fiscal competent, în 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziţiei intracomunitare.
Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute.
De asemenea, luni, 10 august, este termenul limită pentru depunerea Declaraţiei de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal – Formular 096. Acesta trebuie depus de către gorjenii persoane impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din C.F., care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here