Tarife majorate pentru serviciile furnizate de OCPI Gorj

1446

Gorjenii trebuie să scoată din buzunar sume mai mari pentru extrasele de carte funciară pentru informare, pentru recepţia unor lucrări sau pentru copii certificate ale documentelor din arhivă, respectiv pentru mai multe servicii furnizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Gorj.

Noi tarife pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) și instituțiile sale subordonate vor intra în vigoare la data de 4 februarie 2019. Potrivit noii legislaţii, gorjenii trebuie să plătească taxa de 120 de lei pentru extinderea sau radierea unei construcţii, faţă de 60 de lei cât era înainte. Totodată, extrasul de carte funciară pentru informare costă acum 25 de lei, cu 5 lei mai mult decât anul trecut, 20 de lei fiind tariful pentru extrasul eliberat online. În recentul act normativ care reglementează noile tarife, ce a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 30 din 10 ianuarie 2018 au fost reglementate şi tarife fixe indiferent de suprafaţa care face obiectul lucrării. Recepția tehnică pentru lucrări de măsurători terestre costă acum 250 de lei, fiind majorată de la 200 de lei. Recepția pentru lucrări de geodezie, fotogrammetrie şi cartografie costă 375 de lei (de la 300 de lei). Tariful din legislaţia anterioară era de 10 lei/ha, dar nu mai mult de 2.000 de lei.De asemenea, au fost introduse noi scutiri sau derogări de la plata tarifului integral după cum urmează: intabularea dreptului de administrare sau de folosinţă cu titlu gratuit cu tariful fix de 60 de lei şi nu la valoarea imobilului; recepţia dezlipirii terenurilor agricole şi forestiere asupra cărora a fost înscris provizoriu dreptul de proprietate, solicitată de unitatea administrativ-teritorială ulterior finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică este gratuită; scutirea de la plata tarifelor pentru serviciile având ca obiect furnizarea datelor și informațiilor necesare întocmirii planului parcelar, planului de încadrare în tarla și a documentațiilor cadastrale conform art. 121 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic; serviciile de furnizare a datelor de cadastru, geodezie şi cartografie, precum şi serviciile de furnizare a datelor ROMPOS şi TopRo50, solicitate pentru lucrări realizate în scopuri didactice; serviciile de furnizare a datelor de cadastru, geodezie şi cartografie având ca obiect hărţi, planurile tipărite la scara 1:5000, 1:2000, 1:1000 preluate de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară din arhiva Fondului Naţional Geodezic, solicitate de instituţiile publice pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here