Spitalul Municipal Motru angajează îngrijitor curățenie

386

Spitalul Municipal Motru organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de îngrijitor curăţenie. Concursul se va desfășura în luna noiembrie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Candidații care doresc să participe la concursul pentru ocuparea postului de îngrijitor curățenie la Spitalul Municipal Motru trebuie să aibă diplomă de absolvire a 10 clase.

Examen în noiembrie
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 14 noiembrie 2016, ora 09.00 – proba scrisă; 17 noiembrie 2016, ora 09.00 – proba practică; 22 noiembrie 2016, ora 09.00 – proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea candidații vor prezenta un dosar de concurs.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Municipal Motru, din str. Carol Davilla nr. 4, Judeţul Gorj, telefon: 0253/410.003, fax 0253.410,078, e-mail: spitalmotru@yahoo.com.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here