Spitalele vor avea structuri de management al calităţii serviciilor medicale

829

Printr-un ordin al Ministerului Sănătăţii, emis la începutul acestei luni, nivelul unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei publice locale se înfiinţează structura de management al calităţii serviciilor medicale în subordinea managerului. La ora actuală, reprezentanţii spitalelor gorjene sunt puşi în dificultate deoarece în respectivul ordin nu se face referire la sursa de finanţare pentru personalul care va face parte din acest ordin. Preşedintele Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Gorj are convingerea că Ministerul Sănătăţii va finanţa structura de management al calităţii serviciilor medicale.

Ordinul MS nr. 975/2012 privind organizarea structurii de management al calităţii serviciilor medicale în cadrul unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei publice locale prevede că această structură se normează la posturi fixe generale şi se organizează la nivel de birou pentru spitalele care au mai puţin de 300 de paturi şi la nivel de serviciu pentru spitalele care au peste 300 paturi. Reprezentanţii unităţilor sanitare din judeţul nostru sunt îngrijoraţi în privinţa finanţării, fapt pentru care încă se mai analizează subiectul, netrecându-se la înfiinţarea acestei structuri, până la acest moment. „Este un ordin incomplet şi confuz, întrucât nu se face referire la sursa de finanţare pentru personalul care va face parte din aceste birouri cu sarcini de serviciu specifice. Mai mult, specializările din care va fi selectat personalul lasă loc de interpretări majore deoarece nu se prevede nivelul minim de studii”, explică Ion Măruţă, şeful Biroului de Resurse Umane din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” din comuna Runcu.

Bondoc: „Banii vor veni de la Ministerul Sănătăţii”
Preşedintele Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Gorj spune că finanţarea structurii de management al calităţii serviciilor medicale va veni de la minister. „Este posibil să se facă o suplimentare bugetară a Ministerului Sănătăţii, cum există pe compartimentele de Urgenţă, sau pur şi simplu să se considere că se ia din bugetul spitalelor, dar cred că cel puţin pentru început banii vor veni de la minister; nu cred că ministerul va pune în spatele spitalelor sarcina de a plăti în plus. Este posibil să fie un control al Ministerului Sănătăţii, deci nu cred că va exista o presiune suplimentară pe bugetele spitalelor. Când se dă un astfel de ordin se trece şi prin Ministerul Finanţelor şi se fac nişte prevederi bugetare”, a declarat Daniel Bondoc, preşedintele Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Gorj.

Atribuţiile noii structuri
Conform actului normativ amintit, structura de management al calităţii serviciilor medicale va desfăşura în principal următoarele activităţi: „a) pregăteşte şi analizează Planul anual al managementului calităţii; b) coordonează activităţile de elaborare a documentelor sistemului de management al calităţii: b1) manualul calităţii, b2) procedurile; c) coordonează şi implementează programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în cadrul unităţii, pe baza procedurilor operaţionale specifice fiecărei secţii, laborator etc. şi a standardelor de calitate; d) coordonează şi implementează procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor; e) colaborează cu toate structurile unităţii în vederea îmbunătăţirii continue a sistemului de management al calităţii; f) implementează instrumente de asigurare a calităţii şi de evaluare a serviciilor oferite; g) asigură implementarea strategiilor şi obiectivelor referitoare la managementul calităţii declarate de manager; h) asigură implementarea şi menţinerea conformităţii sistemului de management al calităţii cu cerinţele specifice; i) coordonează activităţile de analiză a neconformităţilor constatate şi propune managerului acţiunile de îmbunătăţire sau corective ce se impun; j) coordonează analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calităţii; k) asigură aplicarea strategiei sanitare şi politica de calitate a unităţii în domeniul medical în scopul asigurării sănătăţii pacienţilor; l) asistă şi răspunde tuturor solicitărilor managerului pe domeniul de management al calităţii”.

Membri structurii, aleşi din diferite categorii profesionale
Din structura de management al calităţii serviciilor medicale fac parte medici, jurişti, economişti şi alte categorii profesionale a căror pregătire este utilă în desfăşurarea activităţilor prevăzute în ordin. Membri structurii de management al calităţii serviciilor medicale vor urma un curs de pregătire în domeniul calităţii serviciilor medicale, recunoscut de Ministerul Sănătăţii, organizat de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti sau de Autoritatea Naţională pentru Calificări. Persoanele care fac parte din această structură au calitatea de personal contractual, îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract individual de muncă şi beneficiază de drepturile salariale stabilite, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul unităţii unde este organizată structura.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here