Specialistul de prevenire – o prezenţă activă în cadrul comunităţii locale

189

8Peste 50 de specialişti în prevenire din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă ( SVSU) al municipiului Târgu Jiu s-au reunit la sediul primăriei cu puţin timp în urmă în şedinţa periodică de pregătire şi analiză specifică.

În cadrul acesteia au fost stabilite echipele şi competenţele pe teritoriul municipiului Târgu-Jiu precum şi al localităţilor componente în încercarea de a preveni incendiile cauzate de neglijenţa semenilor noştri în folosirea focului deschis precum şi din nerespectarea regulilor de prevenire a situaţiilor de urgenţă în activităţile lor curente.

1”Situaţiile de urgenţă din rândul populaţiei – ne mărturisea Ion Stamatoiu şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU) Târgu-Jiu ar putea fi preîntâmpinate dacă cetăţenii ar cunoaşte şi respecta regulile şi măsurile de prevenire specifice fiecărei activităţi.

În acest context serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă au menirea de a desfăşura acele acţiuni în cadrul comunităţilor locale de care aparţin pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă care pot degenera în dezastre la nivelul localităţilor unde sunt constituite şi de a aduce la cunoştinţă cetăţenilor regulile şi măsurile de preîntâmpinare a acestora”.

Pentru aceasta specialiştilor în prevenire din domeniul situaţiilor de urgenţă li s-a înmânat câte un caiet special folosit pentru activităţile de 2control specifice la gospodăriile cetăţenilor din zonele unde activează precum şi pentru unităţi de învăţământ, locaşuri de cult , spaţii comerciale şi nu în ultimul rând agenţi economici din zonele de activitate. Caietele cuprind reguli şi măsuri de prevenire în baza cărora personalul de prevenire execută misiuni de control în cadrul comunităţilor locale arondate şi stabileşte măsuri în raport cu situaţia existentă la faţa locului. Neregulile ori neconformităţile constatate sunt consemnate în respectivul caiet într-o formă specifică.

”În scopul unei eficienţe crescute a controalelor – sublinia interlocutorul nostru personalul de prevenire va explica cetăţenilor în ce constau neregulile, ce este necesar a fi întreprins pentru remedierea lor şi mai ales urmările nefavorabile ale acestora folosind în acest scop exemple de incendii provocate din neglijenţă ori nerespectarea regulilor specifice de prevenire. De asemeni vor fi făcute recomandări cu privire la procedurile ce trebuie aplicate în cazul salvării oamenilor ori a bunurilor materiale”.

3Dar cine sunt aceşti specialişti în prevenire şi ce acte normative reglementează existenţa şi pregătirea lor ? Monitorul Oficial al României nr. 391 din 23 mai 2008 publică Ordinul MIRA (denumirea de atunci actual MAI) nr. 483 din 19 mai 2008 privind desfăşurarea şi organizarea programelor de pregătire a specialiştilor în prevenire din cadrul SVSU stabilind şi câteva aspecte specifice :

-Organizarea pregătirii specifice revine ISU judeţene iar programele de pregătire se desfăşoară conform structurii-cadru elaborate de IGSU.

-Pregătirea specialiştilor în prevenire se desfăşoară atât teoretic cât şi practic, la terminare absolvenţii primind un document care le atestă stagiul.

-ISU judeţene pot organiza ori desfăşura şi alte forme de pregătire vizând normele specifice PSI ori conştientizarea populaţiei asupra pericolelor generale de neglijenţe ce pot degenera în incendii ori alte evenimente.

Mai multe promoţii de specialişti în prevenire ce activează astăzi în cadrul SVSU Tg-Jiu şi a mai multor servicii similare din judeţul Gorj au fost instruiţi în perioada 2008-2010 prin Centrul de Pregătire al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ‘’Lt. col. Dumitru Petrescu’’ Gorj din localitatea componentă Bârseşti 2.

La şedinţa de pregătire şi analiză au participat cpt. Drăgan Alin şeful Serviciului Prevenire din cadrul ISU Gorj, Tudor Ion şeful Poliţiei Locale Tg-Jiu şi Mirela Stamate şefa serviciului Mediu din cadrul aceleiaşi instituţii, factori de decizie şi control din administraţia locală acţiunea fiind iniţiată de dr. ing. Florin Cârciumaru primarul municipiului Tg-Jiu ce din această postură ocupa funcţia de preşedinte al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă.

Mugurel Petrescu

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here