Simpozion naţional – POMPILIU MARCEA – istoric şi critic literar, fiu al comunei Scoarţa

371

Joi 20 octombrie 2016, la Scoarţa, a avut loc cea de-a patra ediţie a Simpozionului Naţional “Pompiliu Marcea – istoric şi critic literar, fiu al comunei Scoarţa“, eveniment înscris în Agenda Culturală a judeţului Gorj, manifestare culturală prilejuită de împlinirea a 88 de ani de la naşterea omului de cultură, profesorul universitar Pompiliu Marcea.
Simpozionul s-a desfăşurat sub egida Consiliului Judeţean Gorj, a Centrului Judeţean pentru Promovarea și Conservarea Culturii Tradiţionale Gorj, a Bibliotecii “Christian Tell”, a Inspectoratului Şcolar Gorj, ca parteneri, şi a Fundaţiei Culturale ”Pompiliu Marcea”, Primăriei comunei Scoarţa, Consiliului local şi a Căminului Cultural “Pompiliu Marcea” precum şi a Bibliotecii Comunale ”Pompiliu Marcea”, din localitate, ca organizatori.
Un rol important în realizarea acestui eveniment cultural l-a avut familia scriitorului din Gorj, nepotii, Ion Marcea, Mircea şi Constantin Ganea.
Invitaţii şi participanţii la acest eveniment cultural desfăşurat în cadrul căminului cultural “Pompiliu Marcea” şi a Bibliotecii comunale “Pompiliu Marcea” din comuna Scoarţa au fost primiţi de primarul comunei domnul Ion Stamatoiu purtând eşarfa tricoloră, iar la intrare erau arborate de o parte şi de alta drapelul tricolor al României şi al Uniunii Europene, primire făcută în mod tradiţional cu pâine şi sare de patru tinere îmbrăcate în ia tradiţională gorjenească, iar deasupra uși, la intrare trona un banner pe care era scris ”Simpozion Pompiliu Marcea, istoric şi critic literar, fiu al comunei Scoarţa”, afişul cu portretul scriitorului şi programul acestei acţiuni.
A deschis lucrările simpozionului Ion Marcea care a salutat prezenţa invitaţilor şi participanţilor la simpozion şi a anunţat că moderatorul simpozionului cultural este nimeni altul decât gorjeanul de suflet, poetul naţional, prof. Nicolae Dragoş.
Pentru început domnul N. Dragoş a dat cuvântul gazdei acestei manifestări, domnul Ion Stamatoiu – primarul comunei.
În cuvântul său domnul primar a adresat cuvinte de bun venit şi mulţumiri oamenilor de cultură prezenţi la simpozion şi a spus printre altele că se mândreşte căci comuna are o asemenea personalitate literară ridicată din comunitatea natală, aceea a criticului şi istoricului literar Pompiliu Marcea şi consideră că acesta trebuie evocat nu numai o dată pe an, ci oricând există posibilitatea. De asemenea, a spus că regretă căci, căminul cultural ce-i poartă numele nu este renovat şi modernizat pentru ca lucrările simpozinului să aibă loc în condiţii mai bune dar speră că anul viitor această manifestare sa se desfăşoare în localul renovat al căminului cultural.
Pot să afirm că domnul primar Ion Stamatoiu este un iubitor al actului de cultură, acesta participând la toate manifestările dedicate lui P. Marcea desfăşurate la Tg-Jiu sau Scoarţa începând din anul 2012 pe când era viceprimarul comunei, un om de acţiune, un bun organizator, un om care s-a implicat, sprijinit şi a fost mereu aproape de nepoţii scriitorului pentru desfăşurarea în bune condiţii a manifestărilor culturale, lucru pentru care îl felicit şi îi mulţumesc. Mulţumesc, de asemenea, celorlalţi factori de decizie de la nivelul comunei, consilierilor locali, personalului angajat, elevilor şi cadrelor didactice de la nivelul şcolii gimnaziale din localitate, tuturor celor prezenţi. În continuare domnul N. Dragoş a dat cuvântul d-lui prof. Viorel Gîrbaciu pentru lansarea publicaţiei omagiale “Pompiliu Marcea” în care sunt publicate articole scrise de N. Dragoş, D. Săraru, M. Arghezi, I. Rotaru şi I. Marcea.
Afirm că d-ul V. Gîrbaciu este omul de cultură care a sprijinit permanent nepoţii scriitorului în demersurile lor începând chiar din anul de debut al manifestărilor, anul 1995, ocupându-se nemijlocit de tipărirea materialelor destinate manifestărilor culturale.
În continuare a vorbit d-ul N. Dragoş care a evocat personalitatea lui P. Marcea, pe care l-a cunoscut îndeaproape, în calitate de student al Facultăţii de litere din Bucureşti şi mai apoi ca redactor şef al revistei literare “Luceafărul”, unde Pompiliu Marcea era un fervent colaborator. Spunea N. Dragoș că la P. Marcea se citea uşor inteligenţa, puterea de muncă, seriozitatea şi rigurozitatea în realizarea actului de cultură. A mai precizat distinsul om de litere, că P. Marcea a fost asistentul lui Tudor Vianu.
În continuare a luat cuvântul I. Marcea care a făcut o sinteză a vieţii şi activităţii unchiului său P. Marcea, a spus lucruri nespuse şi neştiute până acum şi a lansat un apel către autorităţile judeţene şi locale prezente la simpozion, să urgenteze găsirea de fonduri necesare renovării şi modernizării Căminului cultural “Pompiliu Marcea” pentru ca pe viitor această manifestare culturală, unică la nivelul Primăriei Scoarţa, să se poată desfăşura în condiţii de spaţiu mult mai bune. De asemenea, acesta a donat Bibliotecii comunale „Pompiliu Marcea” din localitate cu titlu gratuit un set de 8 cărţi scrise de autorul care-i poartă numele, din partea „Fundaţiei Culturale Pompiliu Marcea”.
În cuvântul său dl. prof. Eugen Velican – fost director al C.N. „Spiru Haret”, un dascăl de excepţie referindu-se la monografia despre Ion Slavici scrisă de Pompiliu Marcea , a aratat că aceasta este o lucrare de înaltă ţinută literară, unică în perimetrul cultural al vremii, clasându-l pe P. Marcea între primii critici literari ai neamului care s-au ocupat de scriitorul transilvănean. A făcut consideraţii interesante şi despre monumentala operă închinată lui Sadoveanu cu referire la dicţionarul de personaje “Umanitatea sadoveniană de la A la Z”, unic în cultura română. În continuare domnul N. Dragoş a dat cuvântul domnului I.P.Brădiceni care a apreciat contribuţia lui P. Marcea la dezvoltarea criticii şi istoriei literare, arătând că dispariţia prematură a acestuia a văduvit literatura română de noi şi importante creaţii literare. Acesta a arătat că lucrează la o nouă carte în care i-a consacrat un capitol întreg lui P. Marcea iar lansarea cărţii va avea loc pe data de 5 noiembrie 2016, onomastica zilei sale de naştere.
În continuare, a luat cuvântul nepotul scriitorului, Constantin Ganea pe care unchiul său îl gratula cu apelativul “Costache”. Titlul expunerii: “POMPILIU MARCEA –UN OM CA ORICARE ALTUL“, un expozeu plin de substanţă, de multe ori plin de umor, ce a ţinut trează minute în şir atentia auditoriului. S-au spus lucruri inedite cu şi despre “nea Pompilică”, despre – omul Pompiliu Marcea – a vorbit despre clipele şi întâmplările petrecute în timpul vizitelor la Bucureşti şi nu numai, a discuţiilor purtate, despre modestia care-l caracteriza, modul de viaţă şi de a trăi a unui ”OM CA ORICARE ALTUL”, Pompiliu Marcea.
Domnul prof. Ion Trancău, critic literar, a spus că, în calitate de fost student al profesorului Marcea, își aminteşte foarte bine şi acum despre cursurile ţinute în Amfiteatrul “Alexandru Odobescu” al Facultăţii de Limba şi literatura română din cadrul Universităţii București, o sală plină de studenți, unde se aşternea o linişte desăvârşită în aşteptarea expunerilor profesorului Marcea Pompiliu. Era admirat şi preţuit de studenţi, pentru ţinuta intelectuală, pentru abundenţa de informaţii pe care le transmitea, ca şi pentru ţinuta vestimentară ireproşabilă, un om care impunea respect. D-ul Trancău a dat citire unui articol pe care l-a scris în anul 1995, şi a apărut în revista şcolară “Interul”, revistă a C.N. ”Spiru Haret” întitulat “Elevi care au fost, personalităţi care rămân” evocând figura istoricului şi criticului literar P. Marcea.
Domnul Mircea Ganea, nepotul scriitorului, în cuvântul său s-a adresat elevilor şcolii gimnaziale din localitate, cadrelor didactice, pe elevi îndemnându-i să înveţe, să pună mâna pe carte, căci dacă ai stiinţă de carte reuşeşti mai uşor în viaţă, chiar dacă în zilele noastre cei mai bogaţi sunt cei cu mai puţină ştiinţă de carte şi să fie mândri că sunt descendenţi ai comunităţii care a dat pe unul dintre marii literaţi ai neamului românesc, Pompiliu Marcea, iar cadrelor didactice le-a urat succes, cu convingerea că vor duce mai departe renumele şcolii româneşti de pe aceste meleaguri. Astăzi există mai multe oportunităţi de a învăta în şcoli moderne, dotate cu laboratore, biblioteci, internet etc.
Înainte de a fi prezentat un moment liric de elevi, domnul primar Ion Stamatoiu a propus şi s-a ţinut un moment de reculegere în memoria celei care a fost doamna prof. Dorina Cârstea, decedată în acest an şi fostă studentă a lui Pompiliu Marcea.
În continuare d-ul prof. Valentin Boţoteanu de la Şcoala Generală Scoarţa împreună cu un grup de 18 elevi îmbrăcaţi în costume tradiţionale gorjeneşti, fiind acompaniaţi la acordeon au interpretat cântece patriotice, doine, momente lirice emoţionante. A avut loc şi un moment folcloric autentic gorjenesc cu cântece interpretate de eleva Laura Ungureanu. Felicitari conducerii şcolii şi cadrelor didactice care se ocupă de instruirea acestor tinere vlăstare încă de pe băncile şcolii generale.
Domnul prof. Constantin Zălog, director adj. al Şcolii Gimnaziale „Pompiliu Marcea” din Tg-Jiu, a elogiat personalitatea criticului literar P. Marcea şi curajul de care a dat dovadă în apărarea valorilor spirituale şi culturale ale poporului român. Acesta a propus ca în urma ţinerii simpozioanelor dedicate lui P. Marcea să se înregistreze şi să se întocmească o sinteză a discuţiilor şi a luărilor de cuvânt, să se facă un dosar în format electronic sau pe hârtie pentru ca acestea sa poată fi studiate de oricine doreşte să cunoască mai bine pe P. Marcea, iar acestea să stea la Biblioteca comunală care-i poartă numele.
În continuare domnul N. Dragoş a dat cuvântul domnului prof. univ. dr. I. Mocioi care a spus că l-a cunoscut pe P. Marcea încă din anul 1975 fiind pe atunci conducătorul culturii gorjene mergând personal la Bucureşti pentru a-i face invitaţia de a participa la – Centenarul lui Brâncuşi – din 1976. Era în perioada de corectură pentru transmiterea la editură a celor 2 volume: „Lumea operei lui Sadoveanu” şi „Umanitatea sadoveniană de la A la Z” şi şi-a manifestat regretul că nu poate participa la acest important eveniment, însă a promis că va veni cu altă ocazie. A venit în anul 1978 la invitaţia domnului prof. dr. Cornel Cîrstoiu şi l-au aşteptat la casa acestuia din Tg-Jiu, după care s-au deplasat la Tismana. Domnul prof. Mocioi spune că din discuţile purtate l-a simţit legat de Gorj şi de gorjeni, însă avea o nemulţumire, un regret, acela că nu putea veni mai des în Gorj, fiind mereu ocupat şi timpul nu-i permitea acest lucru. În continuare d-ul Popescu Bibi consilier local, a spus că în anul 1985 lucra în comuna Scoarţa şi îşi aminteşte cum întreaga comunitate a fost zguduită, întristată şi îndurerată la aflarea veştii privind dispariţia prematură a celui care a fost prof. univ. dr. Pompiliu Marcea. Toată lumea vorbea în şoaptă, teama cuprinsese locuitorii satului, zvonurile circulau cu privire la dispariția misterioasă a fiului acestor locuri.
D-ul prof. Titu Zălog, fost director adj. al Şcolii Gimnaziale ”Pompiliu Marcea”, astăzi pensionar, spune că este o mare bucurie şi mândrie că este fiu al acestei comune unde s-a născut şi crescut P. Marcea. Pompiliu Marcea se înscrie în cultura gorjeană ca un nume de referinţă şi numele lui se alătură altor nume mari de spiritualitaţii şi culturii locului, precum: T. Arghezi, C-tin Brâncuşi, E. Teodoroiu sau T. Vladimirescu. D-ul prof. T. Zălog propune ca opera lui P. Marcea să fie reeditată şi să fie în casa fiecărui locuitor al comunei pentru a-l cunoaşte mai bine în semn de cinstire a valorii naţionale a scrierilor sale. De asemenea, propune ca profesorii din comuna Scoarţa să organizeze activităţi care să aducă în actualitate viaţa şi opera lui P. Marcea. Pentru ca P. Marcea să rămână viu în amintirea noastră, a tuturor, trebuie să facem mai mult, iar oamenii de cultură, de stiinţă, istoricii să elucideze cauzele morţii sale. A propus ca acţiuni de acest gen, să aibă loc în toate satele aparţinătoare comunei, pentru ca P. Marcea să fie mai bine cunoscut şi receptat de populaţie.
În continuare d-ul prof. Teodor Voicu, spune că se mândreşte că a fost elev normalist ca şi Pompiliu Marcea, şi că l-a avut ca model pe acesta pe toată perioada studiilor, şi el ca şi mentorul său, a absolvit cu rezultate foarte bune studiile liceale. În continuare a spus că trebuie să facem mai mult pentru redescoperirea lui P. Marcea, să nu intervină uitarea.
În cuvântul său domnul Ciprian Florescu vicepreşedintele Consiliului Judeţean Gorj, a arătat că a fost plăcut impresionat de discursurile şi discuţiile avute în cadrul manifestării culturale şi a mulţumit organizatorilor pentru aceste momente. A menţionat că într-adevăr Pompiliu Marcea face parte din galeria celor mai importante personalităţi literare şi trebuie continuate aceste activităţi. Şi-a exprimat speranţa ca anul viitor această manifestare culturală sa fie organizată într-o sală nouă, adecvată acestei actiuni, prin reabilitarea şi modernizarea căminului cultural din localitate. D-ul Ciprian Florescu a felicitat organizatorii şi invitaţii pentru efortul de a fi prezenţi astăzi, astfel încat simpozionul cultural “Pompiliu Marcea’’ să se desfăşoare în condiţii bune.
În finalul discuţiilor, moderatorul întâlnirii, poetul Nicolae Dragoş, a spus că ar fi bine dacă s-ar putea pune în practică propunerile reieşite din acest simpozion, pentru cunoaşterea mai aprofundată a vieţii şi activităţii scriitorului gorjean Pompiliu Marcea. Mai mult, acesta a sugerat ca în comunele gorjene în care s-au născut şi au trăit creatori deosebiţi cum este şi cazul lui Pompiliu Marcea, în bugetul local să se aloce o sumă de bani pentru reeditarea operelor scrise de acesția. Precizez că la simpozion a luat parte şi cumnata scriitorului Rucsanda Marcea în vârstă de aproape 80 de ani. Peste 10 zile, adică pe data de 30 octombrie se împlinesc 2 ani de la moartea lui Grigore Marcea, fratele scriitorului care a participat la toate manifestările organizate pentru cinstirea fratelui său Pompiliu Marcea, manifestări organizate din anul 1995 până în anul 2014, anul decesului. Menţionez că ultima manifestare la care a participat a fost pe data de 20 mai 2014, zi în care a împlinit 83 de ani, manifestare ţinută în Sala Maură a Prefecturii Judeţului Gorj, când i-a fost înmânat de către primarul municipiului Tg-Jiu, domnul Florin Cîrciumaru, cel mai înalt titlu, titlu de “Cetăţean de onoare ‘’- post mortem al municipiului Tg-Jiu, fratelui său Pompiliu Marcea.
În încheiere, a luat cuvântul Ion Marcea care a mulţumit tuturor invitaţilor şi participanţilor la acest înălţător eveniment cultural. După încheierea simpozionului cultural în onoarea invitaţilor a avut loc o agapă la un restaurant din preajma municipiului Tg-Jiu.
Ion Marcea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here