Sfântă Liturghie Arhierească la Biserica «Sfinții Împărați Constantin și Elena» din Tg-Jiu

806

În prima Duminică după Rusalii, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, ajutat de un sobor de preoți și diaconi a săvârşit Sfânta Liturghie şi slujba de sfințire a Bisericii «Sfinții Împărați Constantin și Elena» din Municipiul Tg. Jiu, în prezența a câteva sute de credincioși, dar și a reprezentanților autorităților locale și județene!

“Primăria Municipiului Tg-Jiu va fi alături de biserică”
La încheierea sfintei slujbe, Părintele paroh Vasile Vlădoiu a dăruit o mitră ÎPS Părinte dr. Irineu, din partea Bisericii de parohie, iar d-l ing. Florin Cârciumaru, Primarul municipiului Tg. Jiu a întărit prin sursele sale: “Pot să vă asigur, iubiți credincioși, îi asigur pe Înaltpreasfinția Sa și pe preacucernicii părinți de faptul că, în continuare, Primăria Municipiului Tg. Jiu va fi alături de biserică și va avea grijă ca toate lăcașele sfinte din municipiu să fie bine gospodărite și întreținute, pentru ca împreună să ducem și mai departe tradiția noastră creștină”! Din partea Mitropoliei Olteniei au fost acordate gramate chiriarhale de mulțumire domnilor: ing. Ion Călinoiu, președintele Consiliului Județean Gorj, ing. Florin Cârciumaru, primarul municipiului, Aurel Popescu, viceprimar, Preot Vasile Vlădoiu, Mircea Ghiță, Constantin Coica, Gheorghe Câmpeanu și Ion Vâlceanu.

“Sărbătoarea de astăzi este o încununare a prezenței Sfântului Duh”
Fotografie0024_001În cuvântul de aleasă învățătură arhierească, ÎPS Părinte Irineu a subliniat mai întâi că în tot ceea ce se manifestă ca diversitate și multitudine de ipostaze, existența noastră este ca o minune ce se arată sub marea binecuvântare a Duhului Sfânt, iar: “Duminica de astăzi este consacrată tuturor sfinților știuți și neștiuți. Această Duminică este prima după Rusalii, Sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt, fiind începutul tuturor duminicilor, iar din punctul nostru de vedere ortodox, sunt duminici care sfârșesc la începutul Postului Mare, pregătitor Sfintelor Paști. Vrea să ne arate prin aceasta, sărbătoarea de astăzi, că este o încununare a prezenței Sfântului Duh, acela care este mângâietorul, Duhul Adevărului, care de la Tatăl purcede, că toți sfinții sunt sfințiți și binecuvântați de Duhul Sfânt, și El întotdeauna vine și vindecă neputințele noastre, ne curățește de toată întinăciunea și mântuiește sufletele noastre. Duhul Sfânt este cel care ne-a sfințit pe noi prin taina Sfântului Botez. Atunci, preotul a binecuvântat apa și a cerut Tatălui Ceresc să trimită Duhul Sfânt care sfințește toate, ca să sfințească apa aceea. Și ne-a botezat, așa cum ne învață Mântuitorul Iisus Hristos, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Deci, prin Sfântul Duh, noi suntem pecetluiți cu pecetea Duhului Sfânt, așa cum am văzut la taina Sfântului Botez, pecetea apei Duhului Sfânt. Datorită acestei ungeri, noi suntem autentificați ca fiind și moștenitori ai Împărăției Cerurilor. Dacă n-am avea pe Duhul Sfânt, intrarea noastră în Împărăția Lui Dumnezeu nu s-ar putea realiza. Duhul Sfânt este acela care ne îmbracă cu haina Mântuitorului Iisus Hristos, iar când vom veni la judecată și vom primi intrarea în bucurie a Tatălui Ceresc, faptul că avem această ungere sfântă, ne dă posibilitatea ca să fim în asemănare cu sfinții, laolaltă cu drepții, astfel ca Sfântul Duh să se regăsescă în noi. Deci, așa cum suntem asemănători părinților noștri, așa prin Duhul Sfânt suntem asemenea sfinților. Dacă semănăm cu mama și cu tatăl nostru sau cu neamurile noastre, arătăm prin aceasta, că facem parte dintr-un neam, dintr-o familie mai mare”!

“Iată, deci, lucrarea Duhului Sfânt este sfințenia”
Fotografie0025_001În evidențierea Pericopei Evanghelice a Duminicii acesteia, Înaltul nostru Ierarh și Arhiepiscop ne-a sfătuit cu înțelepciune să ne îndreptăm întotdeauna mintea către Dumnezeul Atotputernic, fiindcă: “Duhul Sfânt, îndată ce S-a pogorât peste Sfinții Apostoli la Cincizecime, la Sărbătoarea Rusaliilor, a rămas și rămâne întotdeauna în biserică, să continue mai departe lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos, de sfințire a poporului Lui Dumnezeu, așa cum ne-a spus nouă: «Vă voi trimite un alt Mângâietor, Duhul Adevărului care de la Tatăl purcede! Acela vă va învăța toate»! Așadar, Duhul Sfânt ne descoperă tot ceea ce este necesar pentru mântuirea noastră, ne învață în Sfânta Biserică dogmele credinței, tainele Bisericii, ne învață care este adevărul din mulțimea de rătăciri și de înșelăciuni diavolești! Ne îndreaptă cu Lumina Dumnezeiască spre Împărăția Cerurilor și de fiecare dată, după nevoința noastră, ne luminează și mai mult! Iată, deci, lucrarea Duhului Sfânt este sfințenia! Așa precum fierul aruncat în foc se încălzește, se înfierbântă și se înroșește, așa și noi, cuprinși de lucrarea Duhului Sfânt, suntem transformați din oameni pământești în oameni cerești! Acest Har l-a avut întotdeauna Biserica noastră și îl are în continuare, până la sfârșitul veacurilor, căci Mântuitorul Hristos ne-a făgăduit și ne-a spus: «Iată, Eu Sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor»! Deci, El este cu noi, și faptul că Biserica noastră are atâția sfinți, cunoscuți și necunoscuți, arată că este Biserica Duhului Sfânt, că este Biserica Mântuitorului Iisus Hristos, că este Biserica Tatălui Ceresc! Această Casă, prin urmare, Tatăl a zidit-o, Fiul a întărit-o și Duhul Sfânt a sfințit-o”!

“Purtăm numele sfinților și suntem obligați ca să ducem viața sfinților”
În încheierea cuvântului său de învățătură arhierească, Mitropolitul Olteniei a binecuvântat prezența credincioșilor la sfânta slujbă și i-a îndemnat la o mai mare scultare la învățăturile și la faptele sfinților, fiindcă: “Acești sfinți pe care îi avem în calendar și le purtăm numele, avem îndatorirea ca să le urmăm și viața! Să nu fie numai numele, ci și faptele! De multe ori se spune: dacă nu urmezi după numele pe care îl ai, ori îți schimbi numele, ori îți schimbi faptele! Așadar, purtăm numele sfinților și suntem obligați ca să ducem viața sfinților. În felul acesta, ei ne vin în ajutor întotdeauna când ne rugăm! Prin urmare, în această sfântă zi de binecuvântare a acestei biserici, este o zi de pomenire a tuturor sfinților, a acelora care au ajuns în Împărăția Lui Dumnezeu și care se roagă pentru noi! Să mulțumim Atotputernicului pentru tot ceea ce ne-a dat, pentru lucrarea Duhului Sfânt, și cum ne învață Sf. Apostol Pavel: «Să iubim dreptatea și sfințenia, fără de care nimeni nu va putea să-L vadă pe Dumnezeu»! Așadar, să nu stingem Duhul care ni s-a dat la Taina Sfântului Botez, ci, dimpotrivă, să îl aprindem cu mai multă râvnă, cu mai multă dragoste, cu mai multă putere și cu mai multă cucernicie! Căci, Duhul Lui Dumnezeu așteaptă de la noi să se reverse ca apa de izvor care alimentează și care adapă tot omul și firea înconjurătoare! Duhul Sfânt pogoară de sus, așa cum ploaia coboară din cer, și deși ploaia este de-o singură culoare, poate chiar incoloră, dar ea prinde culoare în fiecare floare, în iarbă, în verdeață și în noi înșine! Deci, să cerem Duhului Sfânt ca să sfințească și viața noastră și întotdeauna să-L rugăm: Vino, Duhule Sfinte și sfințește sufletele noastre, mântuiește-ne pe noi, că ești Sfânt și Bun, în vecii vecilor, Amin”!
Profesor, Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here