Sesiune nouă de finanţare pentru tinerii fermieri gorjeni

191

masura 112Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (OJPDRP) Gorj a dat startul primei sesiuni din acest an a depunerii proiectelor de finanţare aferente Măsurii 112 ”Instalarea tinerilor fermieri” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007 – 2013.

Lansarea noii sesiuni de cereri de proiecte s-a făcut la 1 iunie, urmând să se încheie pe 29 iunie 2012, iar fondurile destinate noii campanii demarată de APDRP vor fi de 120.886.096 euro. Pentru cea de-a şaptea sesiune de depunere a cererilor de proiecte pentru Măsura 112 “Instalarea tinerilor fermieri” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007 – 2013, suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 112 este de 40.000 euro. Depunerea proiectelor pentru această măsură se va face la sediul Oficiului Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Gorj pe durata menţionată. Reprezentanţii APDRP au precizat că solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în Ghidul Solicitantului aferent acestei măsuri.Procedura de selecţie va fi afişată pe site-urile www.apdrp.ro, www.madr.ro şi la fiecare OJPDRP, iar rezultatele vor fi anunţate după aprobarea raportului de selecţie de către directorul general al Autorităţii de Management pentru PNDR. Ulterior, APDRP îi va notifica în scris şi prin intermediul paginii www.apdrp.ro pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse.

Sute de proiecte la Gorj

În anul 2011, prima sesiune de depunere de proiecte pe Măsura 112, s-a desfăşurat în intervalul 1 – 29 iulie. Atunci, la nivelul judeţului nostru s-au depus nu mai puţin de 109 proiecte cu o valoare totală de peste 2 milioane de euro. De asemenea, sesiunea secundă a început în 28 noiembrie 2011 şi s-a încheiat pe 13 ianuarie 2012. Fondurile nerambursabile alocate pentru această sesiune de primire a proiectelor pentru Măsura 112 au fost de 50 de milioane de euro. Potrivit conducerii OJPDRP Gorj, în această sesiune la sediul instituţiei s-au depus un număr de 133 de proiecte, dar la verificarea dosarelor, doar 129 au fost declarate conforme, iar valoarea lor este de peste 4 milioane de euro.

Criterii de finanţare

Pentru a primi finanţare nerambursabilă, solicitantul trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidul Solicitantului aferent acestei măsuri de finanţare. Acesta se poate descărca gratuit de pe pagina de internet a Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” se încadrează în Axa I – „Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier” şi are ca obiective generale: îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului agricol prin promovarea instalării tinerilor fermieri şi sprijinirea procesului de modernizare şi în conformitate cu cerinţele pentru protecţia mediului, igiena şi bunăstarea animalelor, siguranţa la locul de muncă; îmbunătăţirea managementului exploataţiilor agricole prin reînnoirea generaţiei şefilor acestora, fără creşterea populaţiei active ocupate în agricultură. Obiectivele specifice ale măsurii se referă la creşterea veniturilor exploataţiilor conduse de tinerii fermieri. Sprijinul acordat în cadrul măsurii are ca scop dezvoltarea exploataţiilor agricole, care produc în principal produse agricole vegetale şi animale (materie primă) pentru consum uman şi hrana animalelor. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura 112 sunt fermierii în vârstă de până la 40 de ani (neîmpliniţi la data depunerii Cererii de finanţare), persoane fizice sau juridice care practică în principal activităţi agricole şi a căror exploataţie agricolă are o dimensiune economică cuprinsă între 6 şi 40 UDE, este situată pe teritoriul ţării, este înregistrată în Registrul unic de identificare şi Registrul agricol.

Izabella Plăstoi

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here