Senzori radar pe două cursuri de apă din judeţ

70

În cursul săptămânii trecute, conform Programului de activitate al Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Gorj, Biroul Mecanism Economic a întocmit un număr de 10 abonamente de utilizare/exploatare a resurselor de apă şi de exploatare a agregatelor minerale. Referitor la volumul resurselor de apă contractate prin aceste abonamente, s-a constatat o diminuare uşoară a acestuia la anumiţi agenţi economici. Personalul de specialitate din cadrul Compartimentului de avize-autorizaţii a efectuat verificări la două folosinţe de apă pentru care s-au emis acte de reglementare din punct de vedere al gospodăririi apelor, au fost formulate răspunsuri la solicitările beneficiarilor în context cu respectarea legislaţiei în domeniul apelor.
De asemenea, Biroul Gestionare Resurse de Apă a efectuat verificarea şi analiza de gospodărire a apelor la folosinţele de apă, fiind aplicate un număr de patru penalităţi, din care o penalitate pentru depăşirea indicatorilor de calitate şi trei penalităţi pentru volumul de apă prelevat din sursele proprii fără acte de reglementare. Totodată, s-a oferit consultanţă pentru respectarea cerinţelor din punct de vedere al gospodăririi apelor, la realizarea şi finalizarea proiectului “Închidere şi urmărire post închidere depozit deşeuri municipal Motru”.
Staţia Hidrologică Târgu-Jiu a monitorizat evoluţia fenomenelor hidro-meteorologice din această săptămână, înregistrându-se uşoare creşteri de debite şi niveluri pe cursurile de apă datorită precipitaţiilor căzute, însă nu sunt depăşiri ale mărimilor de apărare împotriva inundaţiilor. De asemenea, în cursul ultimei săptămâni, au fost montaţi senzori radar pentru monitorizarea permanentă a nivelului apei pe râurile Ciocadia şi Şuşiţa.
Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj a întocmit, prin Biroul Exploatare Lucrări, documentaţii tehnice ce stau la baza elaborării Programului Tehnic pe anul 2018, privind execuţia lucrărilor pe cursurile de apă, prioritate în promovarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente având apărarea împotriva inundaţiilor a gospodăriilor cetăţenilor, obiectivelor sociale şi economice şi a infrastructurii (drumuri şi poduri). S-au continuat lucrările de decolmatare pârâu Cioiana la Ţicleni, zona Parcu Mare şi aval Primărie şi decolmatare pârâu Cartiu, pe sectorul amonte pod Jidovina prin executarea de terasamente cu excavatorul. De altfel, s-au executat lucrări de întreţinere diguri din administrare proprie, la dig râu Motru la Motru, dig la Canal deviere Tismana Câlnic Şomaneşti, dig canal Valea Pietroasei şi dig la Regularizare râu Jiu la Plopşoru, zona Strâmba Jiu, mal drept, care au constat în defrişare mecanică şi manuală a suprafeţelor. De asemenea, echipele SGA Gorj au efectuat defrişări manuale pe malurile pârâului Amaradia la Bălăneşti.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here