Semicercuri pedagogice

396

Nu se poate spune şi susţine că învăţământul preuniversitar gorjean este opac la…re-forme moderne. Divizarea cercului pedagogic al profesorilor de limba şi literatura română în semicercuri s-a impus în ultimii doi ani şcolari ca una dintre feţele acestor restructurări ale modernităţii. Activităţile didactico-pedagogice programate pentru cele două semicercuri sunt coordonate de două/trei doamne profesoare cu doctorate universitare veritabile: Elena Roată şi Mihaela Gretuţa Ştefănescu, suplinită de colega sa, Luminiţa Dima. Nu este exclus ca această divizare în semicercuri să pericliteze unitatea şi varietatea de viziune şi stil pentru cei care dau viabilitate şi consistenţă activităţilor axate pe triada simplificată, dar eficientizată, vorbire-citire-scriere, implicându-i activ pe profesori şi elevi.
Am fost prezent, ca profesor pensionar cu vechime/prospeţime de peste o jumătate de secol în învăţământul pre/preauniversitar, la programul de activităţi al semicercului preconizat de la consfătuiri la Colegiul Naţional Ecaterina Teodoroiu, marţi, 25 noiembrie 2014.
Programul semicercului a fost cam aglomerat de vreo nouă activităţi: o lecţie deschisă cu elevii clasei a X-a C despre romanul Ion de Liviu Rebreanu, sub coordonarea profesoarei dr. Adela Neşulescu, o lansare a numărului 3 al revistei Portal-Măiastra, efectuată în timp minim de profesorul dr. Zenovie Cârlugea, ca şi alte trei activităţi, un moment poetic, o Antologie de poezie română contemporană, vol. II, Tipo Moldova, 2014, şi o carte, Gorj spiritual effigy-Spiritul pandur si sufletul gorjean, realizate succint şi eficient de acelaşi profesor dr. Zenovie Cârlugea, o abordare teoretică,între tradiţie şi inovaţie ,cu sugestii metodologice referitoare la receptarea textului liric, în viziunea şi stilul profesoarei Ionela Manciu, un alt demers metodologic legat de examenul de bacalaureat intitulat Algoritmul unui text argumentativ, prezentat de profesoara Adriana Lungu, o revistă a presei culturale propuse de profesoara Alina Ţivlea şi un semnal editorial Oglinda şi drumul. Prozatori contemporani de Irina Petraş, la Editura Cartea românească, Bucureşti, 2013, cu prezentarea doamnei profesoare dr. Marinela Pîrvulescu
La toate aceste activităţi, spiritul critic a funcţionat în mod abundent, fără a deveni excesiv. Parafrazându-l pe Marin Preda, care afirma că fără istorie, literatura se asfixiază, prin extrapolare, am putea conchide şi noi, cei din învăţământ că fără spirit critic/ critică literară, activităţile noastre de vorbire, citire şi scriere se anemiază, iar excesul critic trebuie anihilat spre a nu ne sufoca.
La lecţia despre romanul  Ion de Liviu Rebreanu a fost valorificat un întreg dosar de referinţe critice, interbelice, postbelice şi postdecembriste, inspirate de realismul dur (Ov. S. Crohmălniceanu) al acestei capodopere care ilustrează doricul (Nicolae Manolescu). Eficienţa ar fi sporit, probabil, dacă elevii şi-ar fi manifestat mai amplu opiniile lor critice, atitudinea de receptivitate şi evaluare, pro şi contra.
Meritele majore ale profesorului dr. Zenovie Cârlugea, membru al USR au fost evidenţiate cu obiectivitate şi onestitate profesională de profesoara dr. Elena Roată. Din culegerea Săgetătorul, editată sub egida USR au citit şi recitat trei eleve şi un elev care au trecut proba debutului editorial, Dana Braşoavă, o prezenţă elogiată în ambianţa cenaclului Columna, Ionela Mănoiu, Ionela Anca Filip şi Andrei Vâlceanu, avându-i drept mentori pe profesorii Zenovie Cârlugea şi Andrei Popete-Pătraşcu.
În eseul critic axat pe Receptarea textului liric, profesoara Ionela Manciu a impresionat pe cei/cele de la semicerc prin acurateţe teoretică, prin sugestivitatea originalităţii metodologice. Profesoara Mariana Lungu s-a arătat preocupată de tentativa abordării şi elucidării unui subiect dificil şi controversat la examenul de bacalaureat, cel dat de Algoritmul unui text argumentativ.
Într-o viziune tematică inedită şi un stil original, doamna profesoară Alina Ţivlea de la Colegiul Naţional Spiru Haret Târgu Jiu a prezentat revista presei cultural-literare, un veritabil breviar publicistic rezultat din lecturi fidele şi infidele ale unor hebdomadare preţioase pentru orizontul profesorilor de limba şi literatura română: România literară, Luceafărul de dimineaţă, Dilema veche, Orizont, Viaţa Românească, Argeş şi altele.
Semnalul literar cu Oglinda şi drumul. Prozatori contemporani de Irina Petraş a luat amploare şi profunzime critică, în viziunea şi stilul doamnei profesoare dr. Marinela Pîrvulescu, apropiindu-se de recenziile petraşiene şi de condiţia unei veritabile cronici literare, prin mesaj şi vocabular critic elevat.
La aşa-zisele Discuţii, după un program supraîncărcat, au intervenit, cu observaţii pertinente favorabile, chiar elogioase, profesorii Ionuţ Catrina, Ion Trancău, iar pentru concluzii, şefa semicercului, doamna profesoară dr. Elena Roată, de la Colegiul Naţional Tudor Vladimirescu.
Celălalt semicerc, condus de doamna profesoară dr. Luminiţa Dima, în absenţa motivată a doamnei profesoare dr. Mihaela Gretuţa Păunescu, şi-a dovedit funcţionalitatea şi operaţionalitatea la Colegiul Tehnic din Motru. N-am fost prezent, dar am aflat şi m-am documentat riguros, după programul bibliografic al semicercului, simplificat de data aceasta, cu doar cinci activităţi: o lecţie demonstrativă cu nuvela  Moara cu noroc  de Ioan Slavici, cu clasa a X-a A, proiectată şi coordonată de doamna profesoară Corina Georgescu, o prezentare de carte cu poezii a profesorului Romulus Iulian Olariu cu titlul Bârna şi bârna – s(t)are de spirit, prin recenzia domnului profesor Claudiu Creţu, o revistă a presei cultural-literare, exclusiv România literară,  realizată de doamna profesoară dr. Alexandrina Ungureanu, un chestionar privind situaţia elevilor faţă de lectură, cu analiza răspunsurilor date de elevi, fără autor, şi o dezbatere, Problematica argumentării,  iniţiată de doamna profesoară Margareta Sichitiu.
Cred că nici activităţile de la Colegiul Tehnic din Motru nu au fost incomodate de prezenţa unui reprezentat/reprezentantă de la Minister, fiindcă responsabilitatea  şi exigenţa celor care funcţionează ca titulari în învăţământul preuniversitar nu sunt temporare sau ocazionale. Mai cred că spiritul critic s-a manifestat din plin şi la Motru. Am citit proiectul didactic al lecţiei concepute şi realizate cu elevii de profesoara Corina Georgescu, un proiect judicios întocmit, cu competenţe specifice, strategii didactice şi un material bibliografic, beletristic, critic şi metodic adecvat. Era bine dacă în contextul referinţelor critice figurau şi opinii ale colegilor mei de … promoţie universitară şaizecistă, mai precis ale marilor critici şi istorici literari contemporani, Nicolae Manolescu şi Mihai Zamfir.
Cu totul inedit, inaugural şi original, au fost punctul al doilea din  Programul zilei de la Motru: lansarea cărţii de poezii Bârna şi bârna – s(t)are de spirit de admirabilul profesor Romulus Iulian Olariu.
Ion Trancău

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here