Se fac angajări la Primăriile Slivileşti şi Jupâneşti

409

Primăria comunei Jupâneşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie, vacante, de inspector clasa I, gradul profesional debutant, în cadrul Compartimentului contabilitate. De asemenea, şi Primăria Slivilești organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie, vacantă, de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Contabilitate, impozite şi taxe, urmărire contracte, achiziţii publice. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Singura condiţie specifică necesară în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor publice de la Jupâneşti şi Slivileşti sunt ca viitorii candidaţi să deţină studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniile Economic, Administrativ sau Juridic, vechimea nefiind necesară.
Concursul de la Jupâneşti se va organiza conform calendarului următor: 21 noiembrie 2016, ora 11.00 – proba scrisă; data şi ora interviului se vor comunica ulterior. De asemenea, pentru postul de la Primăria Slivileşti, proba scrisă a concursului se va derula tot pe 21 noiembrie, de la ora 10.00, iar interviurile vor fi susţinute pe 24 noiembrie, de la aceeaşi oră.
Dosarele de înscriere la concursurile demarate pentru ocuparea posturilor amintite mai sus trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here