Şcoala Gimnazială Nr. 2 Motru, în competiţia „Picături de lumină”

765

Unităţile şcolare motrene nu se dau înapoi de la competiţiile organizate la nivel judeţean. Astfel, şi Şcoala Gimnazială Nr. 2 Motru s-a înscris la concursul judeţean „Picături de lumină”, ediţia din acest an, organizat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj.

În condiţiile promovării unei politici de industrializare forţată a bazinului carbonifer al Văii Motrului de către regimul comunist, populaţia oraşului a crescut prin aducerea a numeroşi muncitori în domeniul minier din diferite zone ale ţării. Acest fapt a determinat creşterea efectivelor de elevi ce nu mai puteau fi cuprinşi în localul Şcolii Nr. 1 Motru. Era necesară construirea unui nou local şcolar. Construcţia Şcolii Gimnaziale Nr. 2 Motru, a fost finalizată în anul 1969. De la această dată localul şcolii a funcţionat ca Liceu de cultură generală, iar apoi ca Liceu real – umanist cu clasele IX – XII, cursuri de zi, seral şi fără frecvenţă. La 1 septembrie 1974 Liceul real – umanist cooptează şi clasele I – VIII pe lângă celelalte forme de învăţământ.
0Trei ani mai târziu, la 1 septembrie 1977 Liceul real – umanist care funcţionează în această clădire s-a unificat cu Liceul Industrial Motru, actualul Colegiu Tehnic Motru. De la aceeaşi dată, în această clădire funcţionează Şcoala Gimnazială Nr. 2 Motru, cuprinzând numai clasele I – VIII, cursuri de zi. Nivelul de predare este primar şi gimnazial, iar modul de funcţionare în două schimburi.
De la 1 septembrie 2006, Şcoala Gimnazială Nr. 2 Motru devine şcoală coordonatoare şi pentru Şcolile Generale Ploştina şi Roşiuţa. Din anul 1977, de când funcţionează Şcoala Gimnazială Nr. 2 Motru, populaţia şcolară a fost atrasă din următoarele motive: competenţă profesională foarte bună a colectivului de cadre didactice; creşterea prestigiului şcolii pe plan local şi judeţean; unitatea şi buna înţelegere ce există între membrii colectivului; rezultate deosebite obţinute în actul instructiv-educativ; dezvoltarea continuă a bazei materiale. „Aici putem aminti că în perioada iulie 2005 – iulie 2006 localul şcolii a fost cuprins în programul de reabilitare cu fonduri financiare de la Banca Europeană, prin care s-au schimbat pardoseli învechite cu covoare de linoleum, mai practice şi mai igienice, a fost recondiţionată instalaţia termică şi electrică în toată şcoala. Şcoala a fost acoperită cu ţiglă, grupurile sanitare au fost refăcute şi reutilate, interiorul claselor a fost zugrăvit şi vopsit în totalitate”, susţin reprezentanţii şcolii.
În paralel cu acest program s-a derulat şi programul guvernamental de dotare cu mobilier nou. Prin fonduri guvernamentale s-a realizat laboratorul de informatică – AeL, iar cu sprijinul Consiliului Local a fost modernizat laboratorul de fizică. În ultimii 15 ani populaţia şcolară în cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 2 a stagnat în jurul numărului de 1000 elevi. „Picături de lumină” este un concurs de responsabilitate socială, dedicat şcolilor care doresc să se implice în programe de educaţie privind drepturile copiilor.
Concursul, dincolo de premiile puse în joc de Card Blue, oferă posibilitatea implicării şcolii în procesul de cunoaştere şi soluţionare a problemelor privind promovarea şi respectarea drepturilor copiilor, alături de partenerii instituţionali locali.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here