Școala Gimnazială ,,Constantin Săvoiu” Târgu-Jiu, centru de înscriere la Titularizare

1368

De astăzi, se dă startul înscrierilor la concursul național de ocupare a posturilor didactice, sesiunea 2020. Cadrele didactice care doresc să susțină examenul de Titularizare în Gorj sunt așteptate, până pe 16 iulie, la Școala Gimnazială ,,Constantin Săvoiu” din Târgu-Jiu, unde a fost stabilit centrul de înscriere.

Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Gorj a anunțat că dosarele candidaților, întocmite în conformitate cu cerinţele cererilor – tip, pot fi înregistrate la centrul de înscriere, în perioada 9 – 16 iulie 2020, după următorul program: joi, 9 iulie 2020 – în intervalul orar 10:00-16:00; vineri, 10 iulie 2020 – în intervalul orar 10:00-14:00; luni, 13 iulie 2020 – în intervalul orar 10:00-16:00; marţi, 14 iulie 2020 – în intervalul orar 10:00-16:00; miercuri, 15 iulie 2020 – în intervalul orar 10:00-16:00; joi, 16 iulie 2020 – în intervalul orar 10:00-16:00. Cererile tip pentru înscriere sunt postate pe site la adresa de internet https://www.isjgorj.ro/resurse-umane/, unde se găseşte şi Fişa de înscriere. Candidații care au depus dosare de înscriere la concursul național în ultimii 3 ani depun/transmit pentru înscrierea la concursul național, sesiunea 2020, la centrul de înscriere cererea-tip însoțită doar de documente în completarea celor depuse în anii anteriori, dacă este cazul. La concurs se pot înscrie atât candidaţii absolvenţi cu studii finalizate în anii precedenţi cât şi absolvenţii promoţiei 2020. Absolvenţii promoţiei 2020 trebuie însă să facă dovada, în momentul înscrierii, prin adeverinţă în original, că sunt în an terminal de studii şi că vor susţine examenul de absolvire în anul 2020. În mod excepțional, absolvenții promoției 2020 (ai studiilor medii/postliceale/universitare de licență/universitare de masterat/departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverința de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere în ziua susținerii probei scrise. Absolvenții promoției 2020 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului naţional numai după prezentarea adeverinței de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică. Candidaţii care din motive obiective nu se pot deplasa la centrele de înscriere în perioada 9 – 16 iulie 2020 (motive de sănătate, izolare epidemiologică la domiciliu, carantină epidemiologică) se pot înscrie online. Verificarea și validarea dosarelor candidaților se va face de către comisia județeană de organizare și desfășurare a concursului în perioada 17 – 21 iulie 2020, iar lista candidaților înscriși va fi afișată, pe site-ul și la avizierul IȘJ Gorj, la data de 22 iulie 2020. Proba scrisă se va desfășura în data de 29 iulie 2020. Comunicarea rezultatelor iniţiale ale probei scrise se va face în data de 4 august 2020, iar contestațiile vor fi înregistrate la inspectoratul școlar, de unde vor fi trimise la centrele naționale de evaluare, în perioada 4 – 5 august 2020. Contestațiile pot fi transmise şi prin poşta electronică, în data de 5 august 2020, până la ora 12:00, situație în care candidatul anexează la contestația transmisă şi cartea/buletinul/adeverinţa de identitate. Acestea vor fi soluționate în perioada 5 – 10 august 2020, urmând ca rezultatele finale ale concursului național să fie comunicate în data de 11 august 2020. Pentru angajarea pe perioada nedeterminată, candidații trebuie să obţină minimum nota 7 la proba scrisă. Pentru angajarea pe perioada determinată, candidații trebuie să obţină minimum nota 5 la proba scrisă. Posturile didactice/catedrele vacante/ rezervate publicate pentru concurs se repartizează de comisia județeană de organizare şi desfășurare a concursului, conform precizărilor Ministerului Educației şi Cercetării. Repartizarea posturilor/catedrelor se realizează în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, în limita numărului de posturi didactice/catedre vacante/rezervate din lista afișată pentru concurs, cu respectarea condițiilor Metodologiei.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here