Sărbătoarea «Acoperământul Maicii Domnului»

400

Sfântul Sinod al BOR a decis ca în această zi de 1 octombrie, să avem Sărbătoarea «Acoperământul Maicii Domnului», cunoscută în popor şi sub denumirea de «Pocroave», un moment în care rugăciunile de ajutor și de ocrotire de la Maica Domnului fac minuni, pentru că «Acoperământul Maicii Domnului», îi ține sub protecția lui pe toti creștinii care vor să fie feriți de încercări și de suferințe, însemnând un praznic în amintirea apariţiei Maicii Domnului în biserica din Vlaherne.
De fapt, pe 1 octombrie 911, se făcea priveghere în această biserică, pentru salvarea cetăţii care era asediată, pe timpul împăratului Leon al VI-lea «Filosoful» (886 – 912), când Sfânta Fecioară s-a arătat, în toată mărirea ei cerească, Sfântului Andrei cel nebun pentru Hristos, ca ocrotitoare și mijlocitoare a creștinilor.
Sărbătoarea amintește de apariția Maicii Domnului în cartierul Vlaherne (Blachernae) din Constantinopol în secolul al zecelea. La sfârșitul vieții Sf. Andrei cel nebun pentru Hristos (Andrei din Constantinopol), acesta, împreună cu ucenicul său, Sf. Epifanie și cu mai mulți credincioși au văzut-o pe Maica Domnului împreună cu Sf. Ioan Botezătorul și cu mai mulți alți sfinți și îngeri, în timpul unei slujbe în Biserica Născătoarei de Dumnezeu din Vlaherne.
Biserica palatului din Vlaherne adăpostea mai multe relicve ale Maicii Domnului – cămașa, acoperământul (maforionul) și parte a brâului acesteia, care fuseseră aduse din Țara Sfântă în secolul al V-lea. În acea vreme, Constantinopolul era amenințat de primejdia unei invazii, iar Maica Domnului a înaintat până în mijlocul Bisericii, a îngenuncheat, cu chipul brăzdat de lacrimi, și a rămas vreme îndelungată în rugăciune. Apoi și-a ridicat acoperământul (vălul) și l-a întins peste popor, ca pentru a-l ocroti. Ni se spune că după arătarea Maicii Domnului, primejdia a fost îndepărtată, iar orașul a fost cruțat de suferință și de vărsarea de sânge.
La Mănăstirea Sfânta Treime de la Strâmba-Jiu, Maica Stareţă Marina Gligor Stavrofora, ne primeşte astăzi, la Praznicul «Acoperământul Maicii Domnului», când este cinstită în mod deosebit Maica Domnului, fiind evenimentul pe care îl prăznuieşte Biserica, spre a ne aminti că prin nevoinţă şi rugăciune, putem primi şi noi, în greutăţile vieţii noastre, neîncetatul ajutor al Maicii Domnului. Preasfânta Născătoare de Dumnezeu reprezintă imaginea feminină emblematică a creștinilor și orice creștin care se roagă ei, își găsește imediat înțelegere și rezolvarea problemelor.
Se spune că atunci când această rugăciune este rostită cu sufletul curat, orice dorință se poate împlini. Iată, aşadar, rugăciunea: «Ai purtat pe Cel Ce poartă toate. Și ai alăptat pe Cel Ce dă hrană tuturor. Mare şi Înfricoşătoare este Taina cea mai presus de gând, Chivot al Sfinţeniei şi al Curăţiei, Sfânta Fecioară de Dumnezeu Născătoare. Pentru aceea, cu credinţă te fericim. Cercetează-ne, preabună, pre noi robii tăi, cu darul tău. Și dă celor neputincioşi tămăduire şi sănătate desăvârşită.
Dă-le linişte celor înviforaţi, celor robiţi slobozire, şi mângâie pe toţi cei ce pătimesc în felurite chipuri. Curată cu totul fără prihană şi Neispitită de nuntă, Ceea ce Singură ai născut în timp pe Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, Cel mai presus de timp, pe Acesta roagă-L dimpreună cu Sfinţii şi cinstiţii patriarhi, cu mucenicii, cuvioşii şi cu proorocii, să ne dăruiască nouă iertare şi mare milă. Sfânta fecioară, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii! Fecioară cu totul fără de prihană, Maica lui Hristos Dumnezeu, sabie a trecut prin Sfânt sufletul tău, când ai văzut pe Fiul şi Dumnezeul tău, răstignindu-Se de a Sa voie; pe Care, Binecuvântată, nu înceta rugându-L să ne dăruiască nouă iertare greşelilor. Eliberează-i pe robii tăi şi mă eliberează și pe mine (acum ne spunem fiecare numele) de toată boala sufletească, de năvălirea patimilor şi de căderea în păcat, ca fără împiedicare întru dreapta credinţă trăind veacul acesta, să ne învrednicim şi în cel viitor de bunătăţile cele veşnice, cu harul şi cu iubirea de oameni a Fiului şi Dumnezeului Tău, Căruia se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, dimpreună cu Cel fără de început al Său Părinte şi cu Prea Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor», iar cum spunea Părintele Dumitru Stăniloae: «Acoperământul Maicii Domnului este strălucitor de lumină pentru că el alungă dimprejurul nostru şi din noi întunericul irațional al patimilor şi viforul ispitelor, dar şi pentru că prin el străbate ca printr-un nor străveziu lumina soarelui Hristos»! Prea Curata şi prea Binecuvântata Fecioară Maria, Maica Domnului, să ne păzească pe noi, toţi, sub Acoperământul său!
Profesor, Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here